2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET COMPARAT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 0 2
Sessió Magistral
A1
18 13.5 31.5
Resolució de problemes, exercicis
A2
B2
5 9.5 14.5
Atenció personalitzada
A1
0.5 0 0.5
 
Proves de desenvolupament
A1
3 9 12
Proves pràctiques
A2
C3
5 9.5 14.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat