2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET COMPARAT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Resolució de problemes, exercicis
DRET-CE1
5 9.5 14.5
Resolució de problemes, exercicis
DRET-CE1
5 9 14
Sessió Magistral
DRET-CE1
18 10 28
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-CE1
2 14 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat