2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET COMPARAT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
DRET-A1
L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret privat comparat. 25%
Resolució de problemes, exercicis
DRET-A1
L'alumne haurà de realitzar i lliurar una pràctica proposada pel professor de la part corresponent al Dret públic comparat. 25%
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-A1
Hi haurà una sola prova de desenvolupament; constarà de preguntes relacionades amb la matèria explicada a les classes magistrals. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per poder comptabilitzar els percentatges de qualificació previstos, serà necessari obtenir un mínim de 4 en la prova de desenvolupament.

A la segona convocatòria es farà la prova de desenvolupament descrita, i, en cas que l'alumne hagi suspès la part pràctica de l'assignatura, també haurà de realitzar un examen pràctic.