2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET FINANCER
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En les sessions inicials s'explicarà el funcionament de l'assignatura i es farà una introducció al sistema tributari espanyol
Sessió Magistral Part del temari s'explicarà de forma magistral pel professor a l'aula
Treballs Es realitzarà un treball creatiu i innovador sobre el contingut del temari de l'assignatura: la creación d'un nou tribut
Resolució de problemes, exercicis Es realizaran casos pràctics de resolució de problemas a l'aula
Atenció personalitzada Es resoldran els dubtes plantejats