2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FINANCIAL LAW
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Assignments L'alumne haurà de realitzar un treball en grup d'un tema establert pels professors.
Personal attention L'alumne disposarà d'unes hores a la setmana per fer consultes de dubtes de l'assignatura al professor individualment.