2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries S'introdueixen els objectius globals de l'assignatura i l'estructura de les classes
Sessió Magistral Es defineixen i aporten els continguts teòrics i pràctics que permeten a l'alumne realitzar una correcta anàlisi i selecció d'inversions
Pràctiques a través de TIC S'utilitzen eines de programari informàtic (fulls de càlcul, etc.) per tal d'automalitzar la recerca d'informació i el càlcul.
Atenció personalitzada En l'atenció personalitzada es prestarà atenció a dubtes, preguntes i a l'orientació de cara a les diferents proves d'avaluació.