2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT/16214102

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS/16204108

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
COMPTABILITAT FINANCERA/16214002
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES/16214113