2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Sap explicar els principals models d’empresa.
Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.
 A3 Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.
Analitza els processos d’internacionalització empresarial.
 A4 Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.
Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comprèn els elements que composen una disciplina
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
 B7 Coneix el concepte de desenvolupament sostenible
Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
 C6 Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral