2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE MÀRQUETING
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A6
C3
L'examen final de l'assignatura constarà d'un test sobre continguts teorico-practiques.


50%
Proves pràctiques
A6
B3
C3
C4
Treballs que els alumnes desenvoluparan en grup i/o individual segons i instruccions, i defensaran publicament a l'aula. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació consistirà en uns treballs (en grup i/o individuals) (50%) i un examen final tipus test (50%).

Nota Important! Per tal de tenir en compte la nota d'avaluació continuada, cal treure un mínim de 4 sobre 10 en l'examen tipus test.

En segona convocatòria el 100% de la nota és l'examen final.