2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
9
1
4
0
0
1
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
1
6
9
1
4
0
0
2
DRET ROMÀ
1
6
9
1
4
0
0
4
HABILITATS DEL JURISTA
1
6
9
1
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
9
1
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES I
1
6
9
1
4
0
0
7
HISTÒRIA DEL DRET
1
6
9
1
4
0
0
8
CIÈNCIA POLÍTICA
1
6
9
1
4
0
0
9
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
9
1
4
0
1
1
TEORIA DEL DRET
1
6
9
1
4
0
1
2
MATEMÀTIQUES II
1
6
9
1
4
0
1
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
9
1
4
1
0
1
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
1
6
9
1
4
1
4
1
FONAMENTS DE MÀRQUETING
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Troba la solució adequada

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Troba la solució adequada

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Troba la solució adequada

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Troba la solució adequada

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Troba la solució adequada

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Troba la solució adequada

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Troba la solució adequada

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Troba la solució adequada

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Troba la solució adequada

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Troba la solució adequada

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA7Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA8En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
B8Gestionar projectes tècnics o professionals.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING