2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
9
1
4
0
0
1
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
1
6
9
1
4
0
0
2
DRET ROMÀ
1
6
9
1
4
0
0
4
HABILITATS DEL JURISTA
1
6
9
1
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
9
1
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES I
1
6
9
1
4
0
0
7
HISTÒRIA DEL DRET
1
6
9
1
4
0
0
8
CIÈNCIA POLÍTICA
1
6
9
1
4
0
0
9
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
9
1
4
0
1
1
TEORIA DEL DRET
1
6
9
1
4
0
1
2
MATEMÀTIQUES II
1
6
9
1
4
0
1
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
9
1
4
1
0
1
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
1
6
9
1
4
1
4
1
FONAMENTS DE MÀRQUETING
1
6
9
1
4
0
1
4
ESTADÍSTICA I
1
6
9
1
4
0
1
5
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
1
6
9
1
4
0
1
6
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
9
1
4
0
1
7
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
9
1
4
0
1
8
PART GENERAL DEL DRET CIVIL
1
6
9
1
4
0
1
9
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
9
1
4
1
0
2
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
1
6
9
1
4
1
0
3
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
1
6
9
1
4
1
0
4
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
1
6
9
1
4
1
0
5
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
1
6
9
1
4
1
0
6
DRETS FONAMENTALS
1
6
9
1
4
1
0
7
ESTADÍSTICA II
1
6
9
1
4
0
2
0
INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
1
6
9
1
4
1
0
8
CIUTADANIA
1
6
9
1
4
1
0
9
COMPORTAMENT ORGANITZATIU
1
6
9
1
4
1
1
0
COMPTABILITAT DE GESTIÓ
1
6
9
1
4
1
1
1
DIRECCIÓ D'OPERACIONS
1
6
9
1
4
1
1
2
GESTIÓ DE LA QUALITAT
1
6
9
1
4
1
1
3
MICROECONOMIA
1
6
9
1
4
1
1
4
DRET PENAL. PART GENERAL
1
6
9
1
4
1
1
5
L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
1
6
9
1
4
1
1
6
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
1
6
9
1
4
1
1
7
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
ADE-A1Entendre els principis bàsics de funcionament de l’economia en l’àmbit microeconòmic i
macroeconòmic per a la gestió d’empreses.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914108/CIUTADANIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914113/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914108/CIUTADANIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914113/MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914108/CIUTADANIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914113/MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914108/CIUTADANIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914113/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914108/CIUTADANIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914113/MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914108/CIUTADANIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914113/MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914108/CIUTADANIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914113/MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914108/CIUTADANIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914113/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914108/CIUTADANIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914108/CIUTADANIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA11Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914108/CIUTADANIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914113/MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA12Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914108/CIUTADANIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914113/MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA13Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914108/CIUTADANIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA14Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914108/CIUTADANIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA15Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914108/CIUTADANIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA16Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914002/DRET ROMÀ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914108/CIUTADANIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914113/MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA17Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914002/DRET ROMÀ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914108/CIUTADANIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914113/MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA18Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914108/CIUTADANIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA19Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914002/DRET ROMÀ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914108/CIUTADANIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914113/MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA20Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914002/DRET ROMÀ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914108/CIUTADANIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914113/MICROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA21Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914002/DRET ROMÀ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914108/CIUTADANIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914113/MICROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA22Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914002/DRET ROMÀ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914108/CIUTADANIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914113/MICROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA23Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914002/DRET ROMÀ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914108/CIUTADANIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914113/MICROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
ADE-A2Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914108/CIUTADANIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914113/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914108/CIUTADANIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914113/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914108/CIUTADANIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914113/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914108/CIUTADANIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914113/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914108/CIUTADANIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914113/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914108/CIUTADANIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914108/CIUTADANIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914113/MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914108/CIUTADANIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914113/MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914108/CIUTADANIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914113/MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914108/CIUTADANIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914113/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914108/CIUTADANIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914113/MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914108/CIUTADANIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914113/MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914108/CIUTADANIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914113/MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914108/CIUTADANIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914113/MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA15Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914108/CIUTADANIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914113/MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA16Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914108/CIUTADANIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA17Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914002/DRET ROMÀ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914108/CIUTADANIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914113/MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA18Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914002/DRET ROMÀ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914108/CIUTADANIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914113/MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA19Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914002/DRET ROMÀ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914108/CIUTADANIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914113/MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA20Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA21Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914002/DRET ROMÀ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914108/CIUTADANIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914113/MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA22Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914002/DRET ROMÀ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914108/CIUTADANIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914113/MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA23Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914002/DRET ROMÀ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914108/CIUTADANIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914113/MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA24Coneix els fonaments de la valoració financera.
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914002/DRET ROMÀ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914108/CIUTADANIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914113/MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA25Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914002/DRET ROMÀ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914108/CIUTADANIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914113/MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA26Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914002/DRET ROMÀ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914108/CIUTADANIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914113/MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA27Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914002/DRET ROMÀ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914108/CIUTADANIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914113/MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA28Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914002/DRET ROMÀ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914108/CIUTADANIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914113/MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA29Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914002/DRET ROMÀ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914108/CIUTADANIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914113/MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA30Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914002/DRET ROMÀ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914108/CIUTADANIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914113/MICROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA31Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA32Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914002/DRET ROMÀ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914108/CIUTADANIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914113/MICROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA33Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914108/CIUTADANIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA34Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914002/DRET ROMÀ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914108/CIUTADANIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914113/MICROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA35Entén el valor de la informació en l'empresa.
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914108/CIUTADANIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA36Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914108/CIUTADANIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA37Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914002/DRET ROMÀ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914108/CIUTADANIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914113/MICROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA38Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914002/DRET ROMÀ
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914108/CIUTADANIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914113/MICROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA39Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914002/DRET ROMÀ
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914108/CIUTADANIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914113/MICROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA40Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914002/DRET ROMÀ
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914108/CIUTADANIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914113/MICROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA41Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914002/DRET ROMÀ
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914108/CIUTADANIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914113/MICROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA42Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914002/DRET ROMÀ
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914108/CIUTADANIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914113/MICROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA43Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914002/DRET ROMÀ
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914108/CIUTADANIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914113/MICROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA44Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914002/DRET ROMÀ
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914108/CIUTADANIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914113/MICROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA45Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914002/DRET ROMÀ
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914108/CIUTADANIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914113/MICROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA46Sap dissenyar una investigació de mercats
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914002/DRET ROMÀ
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914108/CIUTADANIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914113/MICROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA47Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914002/DRET ROMÀ
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914108/CIUTADANIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914113/MICROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA48Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914002/DRET ROMÀ
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914108/CIUTADANIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914113/MICROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA49Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA50Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914002/DRET ROMÀ
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914108/CIUTADANIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914113/MICROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA51Descriu i valora actius financers de renda fixa.
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914108/CIUTADANIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA52Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914002/DRET ROMÀ
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914108/CIUTADANIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914113/MICROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA53Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914002/DRET ROMÀ
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914108/CIUTADANIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914113/MICROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA54Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914002/DRET ROMÀ
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914108/CIUTADANIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914113/MICROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA55Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914002/DRET ROMÀ
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914108/CIUTADANIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914113/MICROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA56Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA57Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914002/DRET ROMÀ
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914108/CIUTADANIA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914113/MICROECONOMIA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA58Sap explicar els principals models d’empresa.
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914108/CIUTADANIA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA59Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA60Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914002/DRET ROMÀ
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914108/CIUTADANIA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914113/MICROECONOMIA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA61Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914002/DRET ROMÀ
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914108/CIUTADANIA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914113/MICROECONOMIA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA62Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914002/DRET ROMÀ
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914108/CIUTADANIA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914113/MICROECONOMIA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA63Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914002/DRET ROMÀ
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914108/CIUTADANIA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914113/MICROECONOMIA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA64Dissenya estratègies d’inversió
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914002/DRET ROMÀ
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914108/CIUTADANIA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914113/MICROECONOMIA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
ADE-A3Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions
per obtenir acords favorables i sostenibles en l’àmbit de la gestió empresarial.
RA1Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914108/CIUTADANIA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914113/MICROECONOMIA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA2Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914108/CIUTADANIA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914113/MICROECONOMIA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA3Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914108/CIUTADANIA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA4Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914108/CIUTADANIA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914113/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA5Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914108/CIUTADANIA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914113/MICROECONOMIA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA6Analitza els processos d’internacionalització empresarial.
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA7Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914108/CIUTADANIA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914113/MICROECONOMIA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
ADE-A4Conèixer la naturalesa i el funcionament d’una empresa o una altra institució pública o privada
i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva
dimensió estratègica.
RA1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914108/CIUTADANIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA2Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914108/CIUTADANIA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914113/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA3Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA4Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914108/CIUTADANIA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA5Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914108/CIUTADANIA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914113/MICROECONOMIA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA6Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914108/CIUTADANIA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA7Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914108/CIUTADANIA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914113/MICROECONOMIA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA8Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914108/CIUTADANIA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratègica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA9Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914108/CIUTADANIA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914113/MICROECONOMIA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA10Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914108/CIUTADANIA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914113/MICROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA11Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914108/CIUTADANIA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914113/MICROECONOMIA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
ADE-A5Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de
les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i
màrqueting, operacions).
RA1Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914108/CIUTADANIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914113/MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
 RA2Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

1