2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursCinquè CursSisè CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
9
1
4
0
0
1
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
1
6
9
1
4
0
0
2
DRET ROMÀ
1
6
9
1
4
0
0
4
HABILITATS DEL JURISTA
1
6
9
1
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
9
1
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES I
1
6
9
1
4
0
0
7
HISTÒRIA DEL DRET
1
6
9
1
4
0
0
8
CIÈNCIA POLÍTICA
1
6
9
1
4
0
0
9
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
9
1
4
0
1
1
TEORIA DEL DRET
1
6
9
1
4
0
1
2
MATEMÀTIQUES II
1
6
9
1
4
0
1
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
9
1
4
1
0
1
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
1
6
9
1
4
1
4
1
FONAMENTS DE MÀRQUETING
1
6
9
1
4
0
1
4
ESTADÍSTICA I
1
6
9
1
4
0
1
5
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
1
6
9
1
4
0
1
6
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
9
1
4
0
1
7
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
9
1
4
0
1
8
PART GENERAL DEL DRET CIVIL
1
6
9
1
4
0
1
9
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
9
1
4
1
0
2
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
1
6
9
1
4
1
0
3
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
1
6
9
1
4
1
0
4
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
1
6
9
1
4
1
0
5
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
1
6
9
1
4
1
0
6
DRETS FONAMENTALS
1
6
9
1
4
1
0
7
ESTADÍSTICA II
1
6
9
1
4
0
2
0
INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
1
6
9
1
4
1
0
8
CIUTADANIA
1
6
9
1
4
1
0
9
COMPORTAMENT ORGANITZATIU
1
6
9
1
4
1
1
0
COMPTABILITAT DE GESTIÓ
1
6
9
1
4
1
1
1
DIRECCIÓ D'OPERACIONS
1
6
9
1
4
1
1
2
GESTIÓ DE LA QUALITAT
1
6
9
1
4
1
1
3
MICROECONOMIA
1
6
9
1
4
1
1
4
DRET PENAL. PART GENERAL
1
6
9
1
4
1
1
5
L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
1
6
9
1
4
1
1
6
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
1
6
9
1
4
1
1
7
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
1
6
9
1
4
1
1
8
DRET COMPARAT
1
6
9
1
4
1
1
9
DRET DE FAMÍLIA
1
6
9
1
4
1
2
0
DRET FINANCER
1
6
9
1
4
1
2
1
DRETS REALS
1
6
9
1
4
1
2
2
DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
1
6
9
1
4
1
2
3
DRET PROCESSAL CIVIL
1
6
9
1
4
1
2
4
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
1
6
9
1
4
1
2
5
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
1
6
9
1
4
1
2
6
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
1
6
9
1
4
1
2
7
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
1
6
9
1
4
1
2
8
MACROECONOMIA
1
6
9
1
4
1
2
9
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
1
6
9
1
4
1
3
0
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
1
6
9
1
4
1
3
1
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
1
6
9
1
4
1
3
2
ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
1
6
9
1
4
1
3
3
DRET DE SUCCESSIONS
1
6
9
1
4
1
3
4
ECONOMIA MUNDIAL
1
6
9
1
4
1
3
5
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
1
6
9
1
4
1
3
6
SISTEMA TRIBUTARI
1
6
9
1
4
1
3
7
DRET INTERNACIONAL PRIVAT
1
6
9
1
4
1
3
8
DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
1
6
9
1
4
1
3
9
DRET PROCESSAL PENAL
1
6
9
1
4
1
4
0
FILOSOFIA DEL DRET
1
6
9
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
1
6
9
1
4
3
0
2
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
1
6
9
1
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
6
9
1
4
2
0
8
MÀRQUETING INTERNACIONAL
1
6
9
1
4
2
0
9
FINANCES INTERNACIONALS
1
6
9
1
4
2
1
0
ECONOMIA INTERNACIONAL
1
6
9
1
4
2
1
1
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
1
6
9
1
4
2
1
2
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
1
6
9
1
4
2
1
3
e-MÀRQUETING
1
6
9
1
4
2
1
4
MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
1
6
9
1
4
2
1
5
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
1
6
9
1
4
2
1
6
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
ADE-A1Entendre els principis bàsics de funcionament de l’economia en l’àmbit microeconòmic i
macroeconòmic per a la gestió d’empreses.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914108/CIUTADANIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914113/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914118/DRET COMPARAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914120/DRET FINANCER
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914121/DRETS REALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914128/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914108/CIUTADANIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914113/MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914118/DRET COMPARAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914120/DRET FINANCER
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914121/DRETS REALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914128/MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914108/CIUTADANIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914113/MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914118/DRET COMPARAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914120/DRET FINANCER
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914121/DRETS REALS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914128/MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914108/CIUTADANIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914113/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914118/DRET COMPARAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914120/DRET FINANCER
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914121/DRETS REALS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914128/MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914108/CIUTADANIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914113/MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914118/DRET COMPARAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914120/DRET FINANCER
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914121/DRETS REALS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914128/MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914108/CIUTADANIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914113/MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914118/DRET COMPARAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914120/DRET FINANCER
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914121/DRETS REALS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914128/MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914108/CIUTADANIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914113/MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914118/DRET COMPARAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914120/DRET FINANCER
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914121/DRETS REALS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914128/MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914108/CIUTADANIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914113/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914118/DRET COMPARAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914120/DRET FINANCER
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914121/DRETS REALS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914128/MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914108/CIUTADANIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914118/DRET COMPARAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914120/DRET FINANCER
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914121/DRETS REALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914128/MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914108/CIUTADANIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914118/DRET COMPARAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914120/DRET FINANCER
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914121/DRETS REALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914128/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA11Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914108/CIUTADANIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914113/MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914118/DRET COMPARAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914120/DRET FINANCER
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914121/DRETS REALS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914128/MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA12Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914108/CIUTADANIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914113/MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914118/DRET COMPARAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914120/DRET FINANCER
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914121/DRETS REALS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914128/MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA13Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914108/CIUTADANIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914118/DRET COMPARAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914120/DRET FINANCER
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914121/DRETS REALS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914128/MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA14Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914108/CIUTADANIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914118/DRET COMPARAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914120/DRET FINANCER
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914121/DRETS REALS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914128/MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA15Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914108/CIUTADANIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914118/DRET COMPARAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914120/DRET FINANCER
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914121/DRETS REALS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914128/MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA16Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914002/DRET ROMÀ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914108/CIUTADANIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914113/MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914118/DRET COMPARAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914120/DRET FINANCER
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914121/DRETS REALS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914128/MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA17Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914002/DRET ROMÀ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914108/CIUTADANIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914113/MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914118/DRET COMPARAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914120/DRET FINANCER
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914121/DRETS REALS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914128/MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA18Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914108/CIUTADANIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914118/DRET COMPARAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914120/DRET FINANCER
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914121/DRETS REALS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914128/MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA19Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914002/DRET ROMÀ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914108/CIUTADANIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914113/MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914118/DRET COMPARAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914120/DRET FINANCER
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914121/DRETS REALS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914128/MACROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA20Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914002/DRET ROMÀ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914108/CIUTADANIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914113/MICROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914118/DRET COMPARAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914120/DRET FINANCER
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914121/DRETS REALS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914128/MACROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA21Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914002/DRET ROMÀ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914108/CIUTADANIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914113/MICROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914118/DRET COMPARAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914120/DRET FINANCER
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914121/DRETS REALS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914128/MACROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA22Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914002/DRET ROMÀ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914108/CIUTADANIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914113/MICROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914118/DRET COMPARAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914120/DRET FINANCER
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914121/DRETS REALS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914128/MACROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA23Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914002/DRET ROMÀ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914108/CIUTADANIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914113/MICROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914118/DRET COMPARAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914120/DRET FINANCER
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914121/DRETS REALS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914128/MACROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
ADE-A2Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914108/CIUTADANIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914113/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914118/DRET COMPARAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914120/DRET FINANCER
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914121/DRETS REALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914128/MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914108/CIUTADANIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914113/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914118/DRET COMPARAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914120/DRET FINANCER
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914121/DRETS REALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914128/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914108/CIUTADANIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914113/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914118/DRET COMPARAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914120/DRET FINANCER
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914121/DRETS REALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914128/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914108/CIUTADANIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914113/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914118/DRET COMPARAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914120/DRET FINANCER
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914121/DRETS REALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914128/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914108/CIUTADANIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914113/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914118/DRET COMPARAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914120/DRET FINANCER
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914121/DRETS REALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914128/MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914108/CIUTADANIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914118/DRET COMPARAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914120/DRET FINANCER
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914121/DRETS REALS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914128/MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914108/CIUTADANIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914113/MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914118/DRET COMPARAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914120/DRET FINANCER
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914121/DRETS REALS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914128/MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914108/CIUTADANIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914113/MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914118/DRET COMPARAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914120/DRET FINANCER
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914121/DRETS REALS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914128/MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914108/CIUTADANIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914113/MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914118/DRET COMPARAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914120/DRET FINANCER
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914121/DRETS REALS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914128/MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914108/CIUTADANIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914113/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914118/DRET COMPARAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914120/DRET FINANCER
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914121/DRETS REALS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914128/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914108/CIUTADANIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914113/MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914118/DRET COMPARAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914120/DRET FINANCER
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914121/DRETS REALS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914128/MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914108/CIUTADANIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914113/MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914118/DRET COMPARAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914120/DRET FINANCER
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914121/DRETS REALS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914128/MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914108/CIUTADANIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914113/MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914118/DRET COMPARAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914120/DRET FINANCER
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914121/DRETS REALS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914128/MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914108/CIUTADANIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914113/MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914118/DRET COMPARAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914120/DRET FINANCER
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914121/DRETS REALS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914128/MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA15Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914108/CIUTADANIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914113/MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914118/DRET COMPARAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914120/DRET FINANCER
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914121/DRETS REALS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914128/MACROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA16Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914108/CIUTADANIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914118/DRET COMPARAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914120/DRET FINANCER
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914121/DRETS REALS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914128/MACROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA17Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914002/DRET ROMÀ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914108/CIUTADANIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914113/MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914118/DRET COMPARAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914120/DRET FINANCER
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914121/DRETS REALS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914128/MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA18Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914002/DRET ROMÀ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914108/CIUTADANIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914113/MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914118/DRET COMPARAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914120/DRET FINANCER
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914121/DRETS REALS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914128/MACROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA19Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914002/DRET ROMÀ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914108/CIUTADANIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914113/MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914118/DRET COMPARAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914120/DRET FINANCER
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914121/DRETS REALS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914128/MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA20Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914118/DRET COMPARAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914120/DRET FINANCER
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914121/DRETS REALS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914128/MACROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA21Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914002/DRET ROMÀ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914108/CIUTADANIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914113/MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914118/DRET COMPARAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914120/DRET FINANCER
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914121/DRETS REALS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914128/MACROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA22Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914002/DRET ROMÀ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914108/CIUTADANIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914113/MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914118/DRET COMPARAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914120/DRET FINANCER
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914121/DRETS REALS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914128/MACROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA23Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914002/DRET ROMÀ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914108/CIUTADANIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914113/MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914118/DRET COMPARAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914120/DRET FINANCER
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914121/DRETS REALS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914128/MACROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA24Coneix els fonaments de la valoració financera.
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914002/DRET ROMÀ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914108/CIUTADANIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914113/MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914118/DRET COMPARAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914120/DRET FINANCER
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914121/DRETS REALS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914128/MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA25Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914002/DRET ROMÀ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914108/CIUTADANIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914113/MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914118/DRET COMPARAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914120/DRET FINANCER
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914121/DRETS REALS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914128/MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA26Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914002/DRET ROMÀ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914108/CIUTADANIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914113/MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914118/DRET COMPARAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914120/DRET FINANCER
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914121/DRETS REALS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914128/MACROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914213/e-MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA27Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914002/DRET ROMÀ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914108/CIUTADANIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914113/MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914118/DRET COMPARAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914120/DRET FINANCER
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914121/DRETS REALS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914128/MACROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA28Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914002/DRET ROMÀ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914108/CIUTADANIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914113/MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914118/DRET COMPARAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914120/DRET FINANCER
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914121/DRETS REALS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914128/MACROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA29Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914002/DRET ROMÀ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914108/CIUTADANIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914113/MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914118/DRET COMPARAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914120/DRET FINANCER
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914121/DRETS REALS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914128/MACROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA30Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914002/DRET ROMÀ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914108/CIUTADANIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914113/MICROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914118/DRET COMPARAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914120/DRET FINANCER
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914121/DRETS REALS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914128/MACROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914131/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914132/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914133/DRET DE SUCCESSIONS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914134/ECONOMIA MUNDIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914135/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914136/SISTEMA TRIBUTARI
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914137/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914138/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914139/DRET PROCESSAL PENAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914140/FILOSOFIA DEL DRET
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914208/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914209/FINANCES INTERNACIONALS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914210/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914211/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914212/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914213/e-MÀRQUETING
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914214/MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914215/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914216/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
 RA31Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914113/MICROECONOMIA