2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Organització Industrial (2006)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
TypeB Code Competences Transversal
TypeC Code Competences Nuclear