2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2007)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
165092107 ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES Únic anual
Obligatòria 6
165092102 COMPTABILITAT FINANCERA I DE SOCIETATS Únic anual
Obligatòria 6
165092109 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING Únic anual
Obligatòria 6
165092105 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Únic anual
Obligatòria 6
165092111 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA Únic anual
Obligatòria 6
165092108 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT Únic anual
Obligatòria 6
165092103 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Únic anual
Obligatòria 6
165092113 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING Únic anual
Obligatòria 6
165092114 ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ Únic anual
Obligatòria 6
165092112 ESTRATÈGIES FINANCERES Únic anual
Obligatòria 6
165092106 FONAMENTS D'ESTRATÈGIA EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 6
165092101 FONAMENTS D'ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Únic anual
Obligatòria 6
165092104 FONAMENTS DE MÀRQUETING Únic anual
Obligatòria 6
165092110 MICROECONOMIA I MACROECONOMIA PER ALS NEGOCIS Únic anual
Obligatòria 6
165092119 TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
165092120 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 21
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
165092116 FONAMENTS DE TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
165092117 FONAMENTS DE TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
165092115 PROCÉS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA Únic anual
Obligatòria 3
165092118 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 15
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
165092201 DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES Únic anual
Optativa 3
165092204 EMPRENEDORIA Únic anual
Optativa 3
165092202 ÈTICA I RESPONSABILITAT SOCIAL Únic anual
Optativa 3
165092210 GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES Únic anual
Optativa 3
165092213 INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN INCERTESA Únic anual
Optativa 3
165092211 INVESTIGACIÓ EN TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA Únic anual
Optativa 3
165092212 INVESTIGACIÓ EN TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA Únic anual
Optativa 3
165092215 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
165092203 PROCÉS DE CONSULTORIA Únic anual
Optativa 3
165092206 PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS Únic anual
Optativa 3
165092214 VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA Únic anual
Optativa 3