2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  ART I RELIGIÓ
   Contents
Topic Sub-topic
1. Art i bellesa. 1.1. L'esència de l'art.
1.2. La concepció de la bellesa.
1.3. L'actualitat d'allò bell.
2. El sentit religió en l'art. 2.1. L'experiència com a signe.
2.2. L'infinit com a factor constitutiu.
2.3. La presència del misteri com a factor comú en totes les civilitzacions.
3. La tradició occidental. 3.1. L'aportació greco-romana.
3.2. L'element semític: jueus i musulmans.
3.3. El canvi de mètode cristià.
4. Cristianisme i expresió artística. 4.1. La pedagogia de la Revelació.
4.2. L'experiència dels signes.
4.3. El camí de la verificació.