2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Asignaturas
  ARTE Y RELIGIÓN
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Introducció als objectius de l´assignatura i presentació dels instruments de treball.
Sesión magistral Desenvolupament sistemàtic del temari de l´assignatura a càrrec del professor.
Presentaciones/exposiciones Presentació individual o en grup per part dels alumnes, en base a treballs de documentació supervisats pel professor.
Trabajos El treball consistirà en un assaig, individual o en grup, per part de l´alumne sobre una temàtica específica.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Es treballarà amb lectures associades a cada un dels temes. Aquestes lectures seran comentades a les classes. Esporàdicament també es visualitzaran documentals i altre material audiovisual que, igualment serà objecte de debat a l´aula.