2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  SECTORIAL ACCOUNTING
   Learning aims
Objectives Competences
Aprofundir en els coneixements comptables A3
A5
A7
B2
B3
B4
C5
Coneixer la diferent normativa comptable adaptada al tipus d'empresa segons la seva activitat A3
A5
A7
B2
B3
B5
C5
Coneixer el processament de la informació comptable per mitjà de la informàtica A1
A2
A3
A5
A7
B1
B2
B5
C2