2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA Codi 20021017
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Quimica
Coordinador/a
GIRALT MARCE, JAUME
Adreça electrònica 0
jaume.giralt@urv.cat
xavier.bernat@urv.cat
danmihai.libotean@urv.cat
Professors/es
TOCA HERRERA, JOSE LUIS
GIRALT MARCE, JAUME
BERNAT CAMI, XAVIER
LIBOTEAN ., DAN MIHAI
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/feqqi/
Informació rellevant Els objectius de l’assignatura son els d’establir una visió general del que és l’Enginyeria Química i el processos de fabricació de productes químics, per que serveixen i quins són els seus components principals i les interconnexions entre aquests. Es plantejaran les bases de la formulació dels balanços de matèria i energia i s’estableixen les relacions entre les equacions plantejades i les derivades de les propietats físico-químiques i termodinàmiques dels compostos que intervenen. D’altre banda es fomentarà el treball en equip i el mètode cooperatiu d’autoaprenentatge així com es facilitarà la planificació, distribució i realització de tasques per tal de donar resposta a un problema obert en un temps determinat i la presentació de resultats en forma escrita i la defensa publica de la feina realitzada.