2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Accés a segon cicle

Amb el títol d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, pots accedir a:

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle)

sense CF

Enginyeria en Informàtica (1r i 2n cicle) Normativa d'Accès

sense CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques (2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle)

amb CF

 

Obtingut qualsevol títol de primer cicle o superat el primer cicle de qualsevol titulació, pots accedir a:

Llicenciatura en Periodisme
(1r i 2n cicle)

amb/sense CF

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques (1r i 2n cicle)

amb/sense CF

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (1r i 2n cicle)  

amb/sense CF

Llicenciatura en Documentació
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Humanitats
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Lingüística
(2n cicle)

amb/sense CF

Llicenciatura en Traducció i Interpretació (1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Història i Ciències de la Música (2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Estudis de l'Asia Oriental(2n cicle)

amb CF