2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Calendari d’exàmens

Podeu consultar el calendari d’exàmens d’aquest ensenyament en la següent adreça web: http://www.etse.urv.cat/pagsWeb/cat/Ens/horarisEns/horarisExamens.php

IMPORTANT: Malgrat els esforços per evitar-ho hi poden haver errors. Per aquest motiu us recomanem consultar-los abans dels exàmens a la web o al tauler d’anuncis del vestíbul de l’Escola.