2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Extracurricular subjects

CodeNamePeriodTypeCredits
278318 PRINCIPIS DE MATEMÀTIQUES First
6
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Second
4.5