2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
 Sortides Professionals

L'enginyeria electrònica s'ocupa dels sistemes i equipaments electrònics industrials. A causa de la innovació tecnològica, la utilització d'elements electrònics i d'automatització, està molt estesa en qualsevol àmbit de la vida.

Gràcies a l'enginyeria electrònica s'ha donat un gran impuls a les noves tecnologies de la informació i la comunicació. La implantació d'aquestes ha fet que el seu desenvolupament, en els darrers anys, hagi comportat un ús exhaustiu no només a les indústries electròniques i d'automatització sinó també en d'altres indústries com les elèctriques, informàtiques, aeronàutiques, químiques, mecàniques, mineres, navals, tèxtils, controladores ambientals, tèrmiques, etc.

Els enginyers tècnics en Electrònica Industrial s'involucren amb la indústria en general. Ocupen càrrecs tècnics, de comandament, es fan càrrec del manteniment industrial, etc. Igualment es poden fer càrrec de la gestió i administració d'empreses relacionades amb l'Electrònica. Atès el fort creixement d'aquesta àrea i la seva distribució a nivell mundial, les activitats de tipus comercial (gestió i organització d'empreses de productes i sistemes electrònics) hi tenen un gran pes.

La indústria electrònica presenta múltiples ofertes: petites o grans empreses d'automatització i control (aquesta àrea amb un gran índex de creixement), d'instrumentació electrònica, d'informàtica industrial, d'electrònica de potència, de fabricació de components, d'electromedicina, etc.

El camp d'activitats de l'electrònica industrial (que també es podria anomenar electrònica general) té punts de contacte tant amb les àrees de telecomunicació (equips i sistemes electrònics) com amb les d'informàtica (arquitectura d'ordinadors). Tanmateix, aquests camps no li són propis.