2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
 Crèdits lliures

CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17081108 ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS Primer
Obligatòria 4.5
12102201 ANTROPOLOGIA Primer
Optativa 6
17012210 COMERÇ ELECTRÒNIC Primer
Optativa 6
17101104 CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 7.5
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL Primer
Obligatòria 6
17012102 DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES Primer
Obligatòria 4.5
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Primer
Optativa 6
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Primer
Segon
4.5
17012211 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT Primer
Optativa 6
17071204 GRÀFICS PER COMPUTADORS Primer
Optativa 6
12102005 HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Primer
Troncal 6
17071202 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Primer
Optativa 6
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL Primer
Optativa 6
17071106 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ Primer
Obligatòria 6
17101214 LUMINOTÈCNIA Primer
Optativa 4.5
17101212 MANTENIMENT INDUSTRIAL Primer
Optativa 4.5
17071203 PROGRAMACIÓ CONCURRENT Primer
Optativa 6
17071206 PROJECTES INFORMÀTICS Primer
Optativa 4.5
17012106 SIMULACIÓ Primer
Obligatòria 9
17071205 SISTEMES OBERTS Primer
Optativa 6
17111204 TELEFONIA MÒBIL Primer
Optativa 4.5
17101020 TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA Primer
Troncal 9
17081001 XARXES DE COMPUTADORS Primer
Troncal 6
17101210 AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Segon
Optativa 4.5
17101015 CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Segon
Troncal 6
17101204 COGENERACIÓ Segon
Optativa 4.5
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS Segon
Optativa 6
17012204 CRIPTOLOGIA Segon
Optativa 6
17012201 DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET/INTRANET Segon
Optativa 6
17071011 ENGINYERIA DEL SOFTWARE Segon
Troncal 12
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Segon
Optativa 6
17071107 GESTIÓ DE LA INFORMÀTICA Segon
Obligatòria 4.5
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Segon
Optativa 6
12122233 LITERATURA LLATINA MEDIEVAL I HUMANÍSTICA Segon
Optativa 6
17012212 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Segon
Optativa 6
 
 ASSIGNATURES INTERCAMPUS (+info)