2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Core Curriculum