2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ÀLGEBRA LINEAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Sessió Magistral
FB1
B2
28 56 84
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
FB1
B2
14 14 28
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
FB1
B2
26 0 26
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
FB1
B2
C4
3 0 3
Proves pràctiques
FB1
B2
C4
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat