2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DIBUIX TÈCNIC
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
FB5
4 0 4
Sessió Magistral
A2
FB5
12 18 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
FB5
B2
B4
24 48 72
Pràctiques a laboratoris
FB5
B2
B4
C4
12 24 36
Atenció personalitzada
FB5
C4
0.5 0 0.5
 
Proves pràctiques
A2
FB5
B4
7.5 0 7.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat