2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DIBUIX TÈCNIC
   Recomanacions


 
Altres comentaris
És molt recomanable treballar els continguts teòrics exposats a classe durant les hores assignades de problemes i de laboratori de CAD, ja que els dubtes que apareixen poden ser immediatament solucionats i també es pot treure un major rendiment del temps de dedicació a l’assignatura. S’activaran el nombre de grups de problemes i de laboratori en funció del nombre d’alumnes matriculats en aquell curs i, bàsicament, seguint el seu ordre numèric. Es prohibeix l’utilització de càmeres, mòbils o aparells de gravació durant les classes. Si es detecta una pràctica de laboratori copiada, la sanció afectarà tant a l’alumne que l’ha copiat com l’alumne del qual s’ha copiat i comportarà els suspens en aquesta pràctica i la impossibilitat de presentar-la en la vigent convocatòria.