2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  EQUIPS ELECTRÒNICS
DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) EQUIPS ELECTRÒNICS Codi 17204112
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Tercer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
CABRÉ RODON, ROGER
Adreça electrònica roger.cabre@urv.cat
angel.cid@urv.cat
Professors/es
CABRÉ RODON, ROGER
CID PASTOR, ANGEL
Web http://moodle.urv.net/
Descripció general Comprensió dels conceptes fonamentals del disseny industrial electrònic. Anàlisi de la incidència d'alguns condicionants mecànics, ergonòmics, tèrmics i elèctrics sobre els equips electrònics. Coneixement de components, accessoris i mètodes de fabricació orientats a la qualitat del producte final. Disseny de productes electrònics que responguin a les necessitats especificades. Aplicació dels conceptes d'estadística per a l'estudi de fiabilitat d’equips electrònics. Coneixements relatius a l’impacte ambiental dels equips electrònics i la reglamentació sobre el seu reciclatge.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent