2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTACIÓ
   Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
TEORIA DE CIRCUITS I/17204105
TEORIA DE CIRCUITS II/17204106
ELECTRÒNICA ANALÒGICA/17204109