2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  PROJECTE INTEGRADOR
DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PROJECTE INTEGRADOR Codi 17204126
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Quart 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
OLLER PUJOL, ALBERT
Adreça electrònica joseramon.lopez@urv.cat
albert.oller@urv.cat
enric.vidal@urv.cat
esteban.delcastillo@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN
OLLER PUJOL, ALBERT
VIDAL IDIARTE, ENRIC
DEL CASTILLO PÉREZ, ESTEBAN
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Desenvolupar un treball basat en un equip electrònic real o simulat de característiques industrials ja existent, o per desenvolupar segons especificacions. L'equip electrònic haurà de permetre que la feina desenvolupada integri diverses matèries incloses en el pla d'estudis de la titulació. El treball podrà constar de diverses fases de realització: anàlisi, mesures, assaigs, desenvolupament de millores, implementació pràctica parcial o total, etc. Sigui quin sigui el tipus de treball, sempre constarà d'un informe final, serà realitzat per un grup d'estudiants (3 o 4) i serà presentat en públic. Cada membre del grup de treball s'haurà de responsabilitzar d'una part del projecte.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent