2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  APLICACIONS AMB MICROCONTROLADORS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
EI3
EI6
Desenvolupament de les práctiques, e informe 40
Pràctiques a laboratoris
EI3
EI6
Desenvolupament de les práctiques, e informe 40
Presentacions / exposicions
C4
Exposició i defensa 20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2a convocatoria consistirá en el desenvolupament de un exercici práctic i/o una nova presentació i defensa del treball