2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  LABORATORI DE CENTRALS ELÈCTRIQUES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
B3
B4
C4
Es una prova de desenvolupament (D1) servirà per avaluar l’adquisició dels conceptes pràctics treballats al laboratori
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una qualificació igual o superior a 4 en cada una de les 4 proves . Un cop complet aquest requisit la qualificació final serà:

QF = 0,5• (T1+T2+T3)+ 0,5• (D1)

50%
Proves objectives de tipus test
B3
B4
Es realitzaran tres proves tipus test que avaluaran l’adquisició dels conceptes pràctics de l’assignatura. La primera prova (T1) correspondrà a les pràctiques 1 i 2 la segona (T2) a la pràctica:3 , la tercera (T3) a la pràctica :4.
Les proves T1 T2 i T3 es realitzaran ,al finalitzar les pràctiques corresponents.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluacio de la segona convocatòria serà un exament tipu test i una prova de desenvolupament.