2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, TÈRMICA I FRED
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels sistemes de producció d’energia.
Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies utilitzades en la generació d’energia elèctrica.
Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies utilitzades en la generació d’energia elèctrica.
Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa