2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Codi 17204257
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
CID PASTOR, ANGEL
Adreça electrònica angel.cid@urv.cat
Professors/es
CID PASTOR, ANGEL
Web http://www.etse.urv.cat/?section=mobilitat&language=caES
Descripció general Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.
Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent