2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU
DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 17204301
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
12 Treball fi de grau Quart 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
GIRBAU SALA, DAVID
Adreça electrònica david.girbau@urv.cat
Professors/es
GIRBAU SALA, DAVID
Web http://https://sauron.etse.urv.es/public/PROPOSTES/
Descripció general Exercici original que s'ha de fer individualment, presentar-lo i defensar-lo davant un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Industrial de naturalesa professional en què se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent