2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204007 ÀLGEBRA LINEAL Primer
Formació bàsica 6
17204005 ANÀLISI MATEMÀTICA I Primer
Formació bàsica 6
17204003 FÍSICA I Primer
Formació bàsica 6
17204001 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ Primer
Formació bàsica 6
17204101 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA Primer
Obligatòria 6
17204006 ANÀLISI MATEMÀTICA II Segon
Formació bàsica 6
17204102 ANGLÈS TÈCNIC Segon
Obligatòria 6
17204008 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Segon
Formació bàsica 6
17204004 FÍSICA II Segon
Formació bàsica 6
17204002 FONAMENTS DE COMPUTADORS Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204011 DIBUIX TÈCNIC Primer
Formació bàsica 6
17204009 ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS Primer
Formació bàsica 6
17204010 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA Primer
Formació bàsica 6
17204105 TEORIA DE CIRCUITS I Primer
Obligatòria 6
17204117 TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA Primer
Obligatòria 6
17204122 CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS Segon
Obligatòria 5
17204107 FONAMENTS D'ELECTRÒNICA Segon
Obligatòria 5
17204116 FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Segon
Obligatòria 5
17204115 FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Segon
Obligatòria 5
17204121 MÀQUINES I MECANISMES Segon
Obligatòria 5
17204106 TEORIA DE CIRCUITS II Segon
Obligatòria 5