2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
2
1
4
0
0
1
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
1
7
2
1
4
0
0
2
FONAMENTS DE COMPUTADORS
1
7
2
1
4
0
0
3
FÍSICA I
1
7
2
1
4
0
0
4
FÍSICA II
1
7
2
1
4
0
0
5
ANÀLISI MATEMÀTICA I
1
7
2
1
4
0
0
6
ANÀLISI MATEMÀTICA II
1
7
2
1
4
0
0
7
ÀLGEBRA LINEAL
1
7
2
1
4
0
0
8
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
7
2
1
4
1
0
1
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
1
7
2
1
4
1
0
2
ANGLÈS TÈCNIC
1
7
2
1
4
0
0
9
ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
1
7
2
1
4
0
1
0
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
1
7
2
1
4
0
1
1
DIBUIX TÈCNIC
1
7
2
1
4
1
0
5
TEORIA DE CIRCUITS I
1
7
2
1
4
1
0
6
TEORIA DE CIRCUITS II
1
7
2
1
4
1
0
7
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
1
7
2
1
4
1
1
5
FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
2
1
4
1
1
6
FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
1
7
2
1
4
1
1
7
TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
1
7
2
1
4
1
2
1
MÀQUINES I MECANISMES
1
7
2
1
4
1
2
2
CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
A1Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria
industrial, especialitat en electricitat, que tinguin per objecte la construcció, reforma,
reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de:
estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i
electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
RA1Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA2Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA3Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214003/FÍSICA I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214004/FÍSICA II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA4Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA5Calcula canonades, canals i sistemes de fluids
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214003/FÍSICA I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214004/FÍSICA II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA6Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de torres d’alta
tensió

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA7Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA8Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214003/FÍSICA I
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214004/FÍSICA II
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA9Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214003/FÍSICA I
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214004/FÍSICA II
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA10Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214003/FÍSICA I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214004/FÍSICA II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
A2Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214003/FÍSICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214004/FÍSICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214003/FÍSICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214004/FÍSICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214003/FÍSICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214004/FÍSICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214003/FÍSICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214004/FÍSICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214003/FÍSICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214003/FÍSICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214004/FÍSICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA14Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214003/FÍSICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214004/FÍSICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214003/FÍSICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214004/FÍSICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214003/FÍSICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214004/FÍSICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA20Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214003/FÍSICA I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214004/FÍSICA II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA21Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214003/FÍSICA I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214004/FÍSICA II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA22Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214003/FÍSICA I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214004/FÍSICA II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA23Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214003/FÍSICA I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214004/FÍSICA II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA24Calcula la transformada z inversa per divisió directa.
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214003/FÍSICA I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214004/FÍSICA II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA25Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214003/FÍSICA I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214004/FÍSICA II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA26Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214003/FÍSICA I
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214004/FÍSICA II
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA26 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA27Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214003/FÍSICA I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214004/FÍSICA II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA28Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214003/FÍSICA I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214004/FÍSICA II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA29Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214003/FÍSICA I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214004/FÍSICA II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA30Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214003/FÍSICA I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214004/FÍSICA II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA31Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214003/FÍSICA I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214004/FÍSICA II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA32Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214003/FÍSICA I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214004/FÍSICA II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA33Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214003/FÍSICA I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214004/FÍSICA II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA34Determina la seqüència d’un circuit trifàsic
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214003/FÍSICA I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214004/FÍSICA II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA35Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214003/FÍSICA I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214004/FÍSICA II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA36Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214003/FÍSICA I
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214004/FÍSICA II
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA37Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214003/FÍSICA I
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214004/FÍSICA II
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA37 - Representa el comportament freqüencial de circuits mitjançant diagrames de Bode.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA38Dissenya filtres equalitzadors amb AO
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214003/FÍSICA I
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214004/FÍSICA II
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA38 - Dissenya filtres equalitzadors amb AO

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA39Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214003/FÍSICA I
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214004/FÍSICA II
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA39 - Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i
representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA40Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214003/FÍSICA I
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214004/FÍSICA II
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA40 - Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA41Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214003/FÍSICA I
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214004/FÍSICA II
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA41 - Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles
que això implica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA42Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214003/FÍSICA I
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214004/FÍSICA II
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA42 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament dels transformadors.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA43Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214003/FÍSICA I
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214004/FÍSICA II
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA43 - Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de
funcionament de la màquina d’inducció.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
A3Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la
professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat.
RA1Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214003/FÍSICA I
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214004/FÍSICA II
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Sap utilitzar el CTE per al càlcul d'elements treballant a vinclament

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA2Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA3Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214003/FÍSICA I
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214004/FÍSICA II
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA4Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214003/FÍSICA I
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214004/FÍSICA II
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA5Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214003/FÍSICA I
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214004/FÍSICA II
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA6Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Coneix les diferents metodologies per a compensar la energia reactiva.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
FB1Capacitat per resoldre problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per
aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria, geometria diferencial, càlcul
diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorísmia numèrica, estadística i optimització.
RA1Determina el conjunt solució d'una inequació.
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214003/FÍSICA I
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214004/FÍSICA II
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA2Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214003/FÍSICA I
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214004/FÍSICA II
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA3Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214003/FÍSICA I
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214004/FÍSICA II
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA4Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214003/FÍSICA I
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214004/FÍSICA II
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA5Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214003/FÍSICA I
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214004/FÍSICA II
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA6Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214003/FÍSICA I
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214004/FÍSICA II
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA7Aproxima numèricament zeros de funcions.
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214003/FÍSICA I
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214004/FÍSICA II
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA8Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214003/FÍSICA I
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214004/FÍSICA II
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA9Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214003/FÍSICA I
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214004/FÍSICA II
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA10Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214003/FÍSICA I
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214004/FÍSICA II
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA11Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214003/FÍSICA I
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214004/FÍSICA II
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA12Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214003/FÍSICA I
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214004/FÍSICA II
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA13Calcula integrals de funcions bàsiques.
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214003/FÍSICA I
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214004/FÍSICA II
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA14Aproxima numèricament una integral definida.
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214003/FÍSICA I
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214004/FÍSICA II
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA15Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214003/FÍSICA I
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214004/FÍSICA II
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA16Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214003/FÍSICA I
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214004/FÍSICA II
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA17Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214003/FÍSICA I
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214004/FÍSICA II
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA18Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA19Resol equacions diferencials de primer ordre.
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214003/FÍSICA I
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214004/FÍSICA II
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA20Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214003/FÍSICA I
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214004/FÍSICA II
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA21Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214003/FÍSICA I
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214004/FÍSICA II
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA22Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214003/FÍSICA I
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214004/FÍSICA II
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA23Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214003/FÍSICA I
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214004/FÍSICA II
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA24Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214003/FÍSICA I
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214004/FÍSICA II
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA25Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214003/FÍSICA I
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214004/FÍSICA II
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA26Comprèn el concepte de Jacobià.
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214003/FÍSICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214004/FÍSICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA27Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214003/FÍSICA I
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214004/FÍSICA II
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA28Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214003/FÍSICA I
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214004/FÍSICA II
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA29Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214003/FÍSICA I
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214004/FÍSICA II
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA30Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214003/FÍSICA I
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214004/FÍSICA II
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA31Analitza si una funció és diferenciable.
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214003/FÍSICA I
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214004/FÍSICA II
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA32Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214003/FÍSICA I
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214004/FÍSICA II
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA33Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214003/FÍSICA I
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214004/FÍSICA II
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA34Comprèn els fonaments de les EDP.
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214003/FÍSICA I
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214004/FÍSICA II
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA35Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214003/FÍSICA I
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214004/FÍSICA II
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA36Determina bases de subespais vectorials concrets.
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214003/FÍSICA I
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214004/FÍSICA II
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA37Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214003/FÍSICA I
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214004/FÍSICA II
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA38Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214003/FÍSICA I
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214004/FÍSICA II
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA39Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214003/FÍSICA I
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214004/FÍSICA II
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA40Calcula el determinant d'una matriu quadrada.
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214003/FÍSICA I
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214004/FÍSICA II
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA41Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214003/FÍSICA I
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214004/FÍSICA II
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA42Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214003/FÍSICA I
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214004/FÍSICA II
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA43Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214003/FÍSICA I
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214004/FÍSICA II
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA44Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214003/FÍSICA I
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214004/FÍSICA II
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA45Determina la posició relativa de rectes i plans.
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214003/FÍSICA I
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214004/FÍSICA II
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA46Resol problemes mètrics entre rectes i plans.
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214003/FÍSICA I
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214004/FÍSICA II
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA47Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214003/FÍSICA I
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214004/FÍSICA II
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA47 - Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA48Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214003/FÍSICA I
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214004/FÍSICA II
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA48 - Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA49Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214003/FÍSICA I
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214004/FÍSICA II
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA49 - Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA50Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214003/FÍSICA I
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214004/FÍSICA II
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA50 - Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA51Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214003/FÍSICA I
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214004/FÍSICA II
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA51 - Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA52Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214003/FÍSICA I
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214004/FÍSICA II
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA52 - Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA53Comprèn el teorema central del límit.
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214003/FÍSICA I
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214004/FÍSICA II
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA53 - Comprèn el teorema central del límit.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA54Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214003/FÍSICA I
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214004/FÍSICA II
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA54 - Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA55Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214003/FÍSICA I
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214004/FÍSICA II
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA55 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA56Comprèn la noció de transformada de Laplace
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214003/FÍSICA I
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214004/FÍSICA II
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA56 - Comprèn la noció de transformada de Laplace

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA57Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214003/FÍSICA I
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214004/FÍSICA II
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA57 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA58Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214003/FÍSICA I
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214004/FÍSICA II
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA58 - Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA59Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214003/FÍSICA I
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214004/FÍSICA II
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA59 - Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA60Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214003/FÍSICA I
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214004/FÍSICA II
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA60 - Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA61Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214003/FÍSICA I
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214004/FÍSICA II
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA61 - Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA62Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214003/FÍSICA I
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214004/FÍSICA II
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA62 - Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA63Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214003/FÍSICA I
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214004/FÍSICA II
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA63 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA64Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214003/FÍSICA I
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214004/FÍSICA II
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA64 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA65Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214003/FÍSICA I
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214004/FÍSICA II
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA65 - Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA66Comprèn la noció de sistema i senyal discrets
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214003/FÍSICA I
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214004/FÍSICA II
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA66 - Comprèn la noció de sistema i senyal discrets

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA67Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214003/FÍSICA I
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214004/FÍSICA II
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA67 - Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA68Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214003/FÍSICA I
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214004/FÍSICA II
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA68 - Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA69Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214003/FÍSICA I
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214004/FÍSICA II
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA69 - Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA70Comprèn la noció de convolució discreta
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214003/FÍSICA I
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214004/FÍSICA II
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA70 - Comprèn la noció de convolució discreta

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA71Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214003/FÍSICA I
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214004/FÍSICA II
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA71 - Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA72Comprèn les condicions d'existència de la transformada z
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214003/FÍSICA I
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214004/FÍSICA II
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA72 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada z

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA73Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214003/FÍSICA I
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214004/FÍSICA II
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA73 - Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi
teorema del valor inicial.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA74Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214003/FÍSICA I
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214004/FÍSICA II
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA74 - Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA75Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214003/FÍSICA I
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214004/FÍSICA II
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA75 - Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor
final, canvi d'escala.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA76Calcula la transformada z inversa per divisió directa.
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214003/FÍSICA I
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214004/FÍSICA II
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA76 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA77Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214003/FÍSICA I
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214004/FÍSICA II
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA77 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA78Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214003/FÍSICA I
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214004/FÍSICA II
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA78 - Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA79Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214003/FÍSICA I
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214004/FÍSICA II
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA79 - Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA80Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214003/FÍSICA I
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214004/FÍSICA II
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA80 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA81Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214003/FÍSICA I
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214004/FÍSICA II
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA81 - Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
FB2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i aplicació per resoldre problemes propis de
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214003/FÍSICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214004/FÍSICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214003/FÍSICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214004/FÍSICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214003/FÍSICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214004/FÍSICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA11Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214003/FÍSICA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214004/FÍSICA II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA12Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214003/FÍSICA I
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214004/FÍSICA II
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA13Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA14Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214003/FÍSICA I
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214004/FÍSICA II
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA15Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214003/FÍSICA I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214004/FÍSICA II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA16Coneix i aplicar la llei de Coulomb.
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214003/FÍSICA I
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214004/FÍSICA II
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Coneix i aplicar la llei de Coulomb.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA17Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214003/FÍSICA I
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214004/FÍSICA II
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA18Comprèn el teorema de Gauss.
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA19Coneix el concepte d'energia electrostàtica.
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA20Coneix les característiques dels conductors.
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214003/FÍSICA I
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214004/FÍSICA II
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA21Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214003/FÍSICA I
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214004/FÍSICA II
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA22Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214003/FÍSICA I
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214004/FÍSICA II
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA23Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214003/FÍSICA I
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214004/FÍSICA II
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA24Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214003/FÍSICA I
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214004/FÍSICA II
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA25Coneix el concepte de camp magnètic.
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214003/FÍSICA I
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214004/FÍSICA II
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA26Comprèn el concepte de forces magnètiques.
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214003/FÍSICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214004/FÍSICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA27Coneix el moment magnètic d'una espira.
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214003/FÍSICA I
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214004/FÍSICA II
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA28Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214003/FÍSICA I
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214004/FÍSICA II
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA29Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214003/FÍSICA I
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214004/FÍSICA II
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA30Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214003/FÍSICA I
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214004/FÍSICA II
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA31Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214003/FÍSICA I
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214004/FÍSICA II
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA32Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214003/FÍSICA I
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214004/FÍSICA II
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA33Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214003/FÍSICA I
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214004/FÍSICA II
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA34Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214003/FÍSICA I
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214004/FÍSICA II
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
FB3Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
RA1Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214003/FÍSICA I
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214004/FÍSICA II
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA2Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA3Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214003/FÍSICA I
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214004/FÍSICA II
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA4Comprèn el procés de compilació.
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214003/FÍSICA I
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214004/FÍSICA II
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA5Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214003/FÍSICA I
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214004/FÍSICA II
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA6Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214003/FÍSICA I
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214004/FÍSICA II
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA7Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA8Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214003/FÍSICA I
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214004/FÍSICA II
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA9Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214003/FÍSICA I
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214004/FÍSICA II
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA10Defineix subrutines.
    RA10 - Defineix subrutines.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Defineix subrutines.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Defineix subrutines.

17214003/FÍSICA I
    RA10 - Defineix subrutines.

17214004/FÍSICA II
    RA10 - Defineix subrutines.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Defineix subrutines.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Defineix subrutines.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Defineix subrutines.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Defineix subrutines.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Defineix subrutines.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Defineix subrutines.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Defineix subrutines.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Defineix subrutines.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Defineix subrutines.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Defineix subrutines.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Defineix subrutines.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Defineix subrutines.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Defineix subrutines.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Defineix subrutines.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Defineix subrutines.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Defineix subrutines.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA11Utilitza i crea biblioteques de subrutines.
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214003/FÍSICA I
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214004/FÍSICA II
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA12Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214003/FÍSICA I
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214004/FÍSICA II
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA13Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214003/FÍSICA I
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214004/FÍSICA II
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA14Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214003/FÍSICA I
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214004/FÍSICA II
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
FB4Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general,
química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
RA1Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214003/FÍSICA I
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214004/FÍSICA II
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques
i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA2Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214003/FÍSICA I
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214004/FÍSICA II
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta
les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de
precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció
redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de
l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les
propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i
d’enllaç químic.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA3Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214003/FÍSICA I
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214004/FÍSICA II
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess,
energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot
predir el sentit de la reacció.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA4Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214003/FÍSICA I
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214004/FÍSICA II
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions
de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA5Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214003/FÍSICA I
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214004/FÍSICA II
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos
orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el
petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen
compostos inorgànics.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA6Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214003/FÍSICA I
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214004/FÍSICA II
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
 RA7Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
    RA7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214003/FÍSICA I
    RA7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214004/FÍSICA II
    RA7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aprèn man