2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
2
1
4
0
0
1
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
1
7
2
1
4
0
0
2
FONAMENTS DE COMPUTADORS
1
7
2
1
4
0
0
3
FÍSICA I
1
7
2
1
4
0
0
4
FÍSICA II
1
7
2
1
4
0
0
5
ANÀLISI MATEMÀTICA I
1
7
2
1
4
0
0
6
ANÀLISI MATEMÀTICA II
1
7
2
1
4
0
0
7
ÀLGEBRA LINEAL
1
7
2
1
4
0
0
8
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
7
2
1
4
1
0
1
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
1
7
2
1
4
1
0
2
ANGLÈS TÈCNIC
1
7
2
1
4
0
0
9
ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
1
7
2
1
4
0
1
0
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
1
7
2
1
4
0
1
1
DIBUIX TÈCNIC
1
7
2
1
4
1
0
5
TEORIA DE CIRCUITS I
1
7
2
1
4
1
0
6
TEORIA DE CIRCUITS II
1
7
2
1
4
1
0
7
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
1
7
2
1
4
1
1
5
FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
2
1
4
1
1
6
FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
1
7
2
1
4
1
1
7
TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
1
7
2
1
4
1
2
1
MÀQUINES I MECANISMES
1
7
2
1
4
1
2
2
CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
1
7
2
1
4
1
0
4
FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
1
7
2
1
4
1
0
8
CENTRALS ELÈCTRIQUES
1
7
2
1
4
1
0
9
ENERGIES RENOVABLES
1
7
2
1
4
1
1
0
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
1
7
2
1
4
1
1
4
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
1
7
2
1
4
1
1
9
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
1
7
2
1
4
1
2
0
MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
2
1
4
1
2
3
DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
2
1
4
1
0
3
AUTOMATITZACIÓ
1
7
2
1
4
1
1
1
MANTENIMENT INDUSTRIAL
1
7
2
1
4
1
1
2
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
1
7
2
1
4
1
1
3
LUMINOTÈCNIA
1
7
2
1
4
1
1
8
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
1
7
2
1
4
1
2
4
CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
2
1
4
1
2
5
OFICINA TÈCNICA
1
7
2
1
4
1
2
6
PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
1
7
2
1
4
1
2
7
TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
1
7
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
7
2
1
4
2
0
1
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
7
2
1
4
2
0
5
GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
1
7
2
1
4
2
0
7
TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
1
7
2
1
4
2
1
6
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
1
7
2
1
4
2
1
7
GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
1
7
2
1
4
2
2
4
EQUIPS ELECTRÒNICS
1
7
2
1
4
2
2
8
SISTEMES ROBOTITZATS
1
7
2
1
4
2
4
0
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
7
2
1
4
2
4
1
DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
1
7
2
1
4
2
4
2
PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
1
7
2
1
4
2
4
3
TOPOGRAFIA
1
7
2
1
4
2
4
4
EINES PER EMPRENDRE
1
7
2
1
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
1
7
2
1
4
5
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
A1Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria
industrial, especialitat en electricitat, que tinguin per objecte la construcció, reforma,
reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de:
estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i
electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
RA1Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214243/TOPOGRAFIA
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els principis bàsics de la termodinàmica i la seva aplicació a la resolució de problemes
d’enginyeria

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214243/TOPOGRAFIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques, així com els principis termodinàmics que
les regeixen

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214003/FÍSICA I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214004/FÍSICA II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214243/TOPOGRAFIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la transmissió de calor i la seva aplicació a la resolució de
problemes d’enginyeria

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214243/TOPOGRAFIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Calcula canonades, canals i sistemes de fluids
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214003/FÍSICA I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214004/FÍSICA II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214243/TOPOGRAFIA
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Calcula canonades, canals i sistemes de fluids

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214243/TOPOGRAFIA
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix les accions a considerar i les normatives relatives al càlcul mecànic de màquines,
mecanismes i elements mecànics d'infraestructures industrials

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214243/TOPOGRAFIA
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT); el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de carregues en edificis de vivendes, comercials i
industrials

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214003/FÍSICA I
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214004/FÍSICA II
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214243/TOPOGRAFIA
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214003/FÍSICA I
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214004/FÍSICA II
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214243/TOPOGRAFIA
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Calcula escomeses, instal·lacions d’enllaç e interiors: caixes generals de protecció, línia
general d’alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
protecció

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214003/FÍSICA I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214004/FÍSICA II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214243/TOPOGRAFIA
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214003/FÍSICA I
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214004/FÍSICA II
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Coneix la evolució històrica de la producció de energia elèctrica.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214003/FÍSICA I
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Coneix la evolució de la demanda de energia elèctrica.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Coneix el funcionament dels organismes reguladors de transport, compra i venda de l’energia
elèctrica.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Coneix la Constitució d’una Central Elèctrica.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Coneix les Tècniques de ruptura.
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214003/FÍSICA I
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214004/FÍSICA II
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Coneix les Tècniques de ruptura.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Coneix l’aparellatge de maniobra.
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214003/FÍSICA I
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214004/FÍSICA II
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Coneix l’aparellatge de maniobra.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Coneix les Proteccions elèctriques.
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214003/FÍSICA I
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214004/FÍSICA II
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Coneix les Proteccions elèctriques.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Dissenya una Central Elèctrica.
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214003/FÍSICA I
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214004/FÍSICA II
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Dissenya una Central Elèctrica.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214243/TOPOGRAFIA
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Coneix les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió (MT).

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214003/FÍSICA I
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214004/FÍSICA II
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Calcula els corrents de curtcircuit i els seus efectes.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA21Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214003/FÍSICA I
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214004/FÍSICA II
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Coneix la coordinació d’aïllament de les instal·lacions de mitja tensió.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA22Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214003/FÍSICA I
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214004/FÍSICA II
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Coneix l’origen de les sobretensions, els seus efectes i les proteccions per reduir-ne els seus
efectes.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA23Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214003/FÍSICA I
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214004/FÍSICA II
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Projecta posades a terra de línies elèctriques de tercera categoria i CT’s.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA24Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214003/FÍSICA I
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214004/FÍSICA II
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Coneix les proteccions per a les xarxes elèctriques de tercera categoria.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA25Projecta CT i CTR.
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214003/FÍSICA I
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214004/FÍSICA II
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Projecta CT i CTR.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA26Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214003/FÍSICA I
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214004/FÍSICA II
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Detecta i identifica fallades de funcionament en l’automatització d’un procés.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA27Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214003/FÍSICA I
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214004/FÍSICA II
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Aplica els coneixements d’anàlisi i disseny per a la resolució d’errors en l’automatització
d’un procés.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA28Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214003/FÍSICA I
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214004/FÍSICA II
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Coneix les diferents alternatives d’autòmats disponibles en el mercat.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA29Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214003/FÍSICA I
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214004/FÍSICA II
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Escull l’autòmat adequat per a una aplicació.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA30Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214003/FÍSICA I
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214004/FÍSICA II
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Coneix sensors i actuadors per a l’automatització de plantes industrials.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA31Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214003/FÍSICA I
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214004/FÍSICA II
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Coneix el funcionament d’elements electro-pneumàtics.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA32Dissenya l’automatització d’una planta.
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214003/FÍSICA I
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214004/FÍSICA II
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - Dissenya l’automatització d’una planta.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA33Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214003/FÍSICA I
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214004/FÍSICA II
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Dissenya projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA34Elabora una memòria del projecte realitzat.
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214003/FÍSICA I
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214004/FÍSICA II
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA34 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA35Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214003/FÍSICA I
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214004/FÍSICA II
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA35 - Coneix l'evolució històrica de les línies elèctriques.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA36Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214003/FÍSICA I
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214004/FÍSICA II
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA36 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA37Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214003/FÍSICA I
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214004/FÍSICA II
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA37 - Coneix i sap aplicar les lleis de la termodinàmica que regeixen el funcionament general dels
sistemes de producció d’energia.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA38Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214003/FÍSICA I
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214004/FÍSICA II
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA38 - Es capaç de descriure els components bàsics i els principis de funcionament de les tecnologies
utilitzades en la generació d’energia elèctrica.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA39Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214003/FÍSICA I
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214004/FÍSICA II
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA39 - Calcula la viabilitat tècnica i econòmica de sistemes de producció d’energia elèctrica per a
aplicacions específiques a la indústria o al sector terciari.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA40Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214003/FÍSICA I
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214004/FÍSICA II
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA40 - Sap aplicar tècniques i coneixements bàsics d’obra civil de per construir petits centres de
transformació elèctrica.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA41Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214003/FÍSICA I
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214004/FÍSICA II
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA41 - Coneix el criteris fonamentals per projectar naus industrials.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA42Aplica eines de disseny assistit per computador
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214003/FÍSICA I
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214004/FÍSICA II
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214243/TOPOGRAFIA
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA42 - Aplica eines de disseny assistit per computador

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA43Dissenya un equip electrònic.
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214003/FÍSICA I
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214004/FÍSICA II
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA43 - Dissenya un equip electrònic.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA44Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214003/FÍSICA I
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214004/FÍSICA II
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214243/TOPOGRAFIA
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA44 - Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
A2Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214003/FÍSICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214004/FÍSICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214003/FÍSICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214004/FÍSICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214003/FÍSICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214004/FÍSICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214003/FÍSICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214004/FÍSICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214003/FÍSICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214003/FÍSICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214004/FÍSICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214003/FÍSICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214004/FÍSICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214003/FÍSICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214004/FÍSICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214003/FÍSICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214004/FÍSICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214003/FÍSICA I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214004/FÍSICA II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de
Fourier.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA21Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214003/FÍSICA I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214004/FÍSICA II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214243/TOPOGRAFIA
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA22Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214003/FÍSICA I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214004/FÍSICA II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA23Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214003/FÍSICA I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214004/FÍSICA II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214243/TOPOGRAFIA
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA24Calcula la transformada z inversa per divisió directa.
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214003/FÍSICA I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214004/FÍSICA II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Calcula la transformada z inversa per divisió directa.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA25Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214003/FÍSICA I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214004/FÍSICA II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214243/TOPOGRAFIA
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA26Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214003/FÍSICA I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214004/FÍSICA II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Aplica la transformada z a la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de
recurrència) amb coeficients constants.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA27Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214003/FÍSICA I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214004/FÍSICA II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214243/TOPOGRAFIA
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA28Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214003/FÍSICA I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214004/FÍSICA II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA29Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214003/FÍSICA I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214004/FÍSICA II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA30Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214003/FÍSICA I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214004/FÍSICA II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA31Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214003/FÍSICA I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214004/FÍSICA II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA32Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214003/FÍSICA I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214004/FÍSICA II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA33Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214003/FÍSICA I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214004/FÍSICA II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Analitza circuits trifàsics equilibrats en RPS amb tècniques fasorials.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA34Determina la seqüència d’un circuit trifàsic
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214003/FÍSICA I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214004/FÍSICA II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214243/TOPOGRAFIA
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA34 - Determina la seqüència d’un circuit trifàsic

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA35Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214003/FÍSICA I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214004/FÍSICA II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214105/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214106/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214107/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214115/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214116/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214117/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214121/MÀQUINES I MECANISMES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214122/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214104/FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214108/CENTRALS ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214109/ENERGIES RENOVABLES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214110/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214114/SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214119/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214120/MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214123/DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214103/AUTOMATITZACIÓ
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214111/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214112/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214113/LUMINOTÈCNIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214118/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214124/CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214125/OFICINA TÈCNICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214126/PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214127/TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214205/GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214207/TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214216/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214217/GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214224/EQUIPS ELECTRÒNICS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214228/SISTEMES ROBOTITZATS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214240/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214241/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214242/PERIFÈRICS EN INSTAL·LACIONS D' AUTOMATITZACIÓ
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214243/TOPOGRAFIA
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214244/EINES PER EMPRENDRE
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA35 - Analitza el règim transitori en circuits de primer ordre.

17214502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA36Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214003/FÍSICA I
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214004/FÍSICA II
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214011/DIBUIX TÈCNIC
    RA36 - Analitza el règim transitori en circuits de segon ordre amb diferents graus d’esmorteïment.

17214105/TEORIA DE