2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
First YearSecond Year
Competence/
Learning outcomes
1
7
2
2
4
0
0
1
1
7
2
2
4
0
0
2
1
7
2
2
4
0
0
3
1
7
2
2
4
0
0
4
1
7
2
2
4
0
0
5
1
7
2
2
4
0
0
6
1
7
2
2
4
0
0
7
1
7
2
2
4
0
0
8
1
7
2
2
4
1
0
1
1
7
2
2
4
1
0
2
1
7
2
2
4
0
0
9
1
7
2
2
4
0
1
0
1
7
2
2
4
0
1
1
1
7
2
2
4
1
0
3
1
7
2
2
4
1
0
7
1
7
2
2
4
1
0
8
1
7
2
2
4
1
1
4
1
7
2
2
4
1
1
8
1
7
2
2
4
1
2
1
1
7
2
2
4
1
2
2
A2Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic
de la telecomunicació.
LO1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224114/PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224118/DATA NETWORKS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO2Mesura magnituds físiques.
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224003/PHYSICS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224004/PHYSICS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224114/PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224118/DATA NETWORKS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO3Estima els errors dels resultats de mesures.
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224003/PHYSICS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224004/PHYSICS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224114/PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224118/DATA NETWORKS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224114/PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224118/DATA NETWORKS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224114/PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224003/PHYSICS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224004/PHYSICS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224114/PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224118/DATA NETWORKS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224114/PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224118/DATA NETWORKS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224003/PHYSICS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224004/PHYSICS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224114/PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224118/DATA NETWORKS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224114/PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224118/DATA NETWORKS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224003/PHYSICS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224004/PHYSICS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224114/PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224118/DATA NETWORKS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224003/PHYSICS I
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224004/PHYSICS II
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224114/PROGRAMMING
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224118/DATA NETWORKS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224003/PHYSICS I
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224004/PHYSICS II
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224114/PROGRAMMING
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224118/DATA NETWORKS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224003/PHYSICS I
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224004/PHYSICS II
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224114/PROGRAMMING
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224118/DATA NETWORKS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO14Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224003/PHYSICS I
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224004/PHYSICS II
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224114/PROGRAMMING
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224118/DATA NETWORKS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224003/PHYSICS I
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224004/PHYSICS II
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224114/PROGRAMMING
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224003/PHYSICS I
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224004/PHYSICS II
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224114/PROGRAMMING
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224118/DATA NETWORKS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224003/PHYSICS I
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224004/PHYSICS II
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224114/PROGRAMMING
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224118/DATA NETWORKS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224114/PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224118/DATA NETWORKS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224003/PHYSICS I
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224004/PHYSICS II
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224114/PROGRAMMING
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224118/DATA NETWORKS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
A4Capacitat per analitzar, utilitzar i desenvolupar tecnologia en l’àmbit de les telecomunicacions.

LO1Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224003/PHYSICS I
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224004/PHYSICS II
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224114/PROGRAMMING
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224118/DATA NETWORKS
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO2Coneix el concepte de la realimentació
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224003/PHYSICS I
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224004/PHYSICS II
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224114/PROGRAMMING
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224118/DATA NETWORKS
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO3Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224003/PHYSICS I
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224004/PHYSICS II
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224114/PROGRAMMING
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224118/DATA NETWORKS
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO4Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224114/PROGRAMMING
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224118/DATA NETWORKS
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO5Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224114/PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224118/DATA NETWORKS
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO6Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224003/PHYSICS I
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224004/PHYSICS II
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224114/PROGRAMMING
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224118/DATA NETWORKS
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO7Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224114/PROGRAMMING
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224118/DATA NETWORKS
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO8Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224003/PHYSICS I
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224004/PHYSICS II
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224114/PROGRAMMING
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224118/DATA NETWORKS
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO9 Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224003/PHYSICS I
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224004/PHYSICS II
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224114/PROGRAMMING
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224118/DATA NETWORKS
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO10 Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224003/PHYSICS I
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224004/PHYSICS II
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224114/PROGRAMMING
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224118/DATA NETWORKS
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO11 Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224003/PHYSICS I
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224004/PHYSICS II
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224114/PROGRAMMING
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224118/DATA NETWORKS
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO12Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224003/PHYSICS I
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224004/PHYSICS II
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224114/PROGRAMMING
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224118/DATA NETWORKS
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO13Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224003/PHYSICS I
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224004/PHYSICS II
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224114/PROGRAMMING
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224118/DATA NETWORKS
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO14Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224003/PHYSICS I
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224004/PHYSICS II
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224114/PROGRAMMING
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224118/DATA NETWORKS
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO15Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224003/PHYSICS I
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224004/PHYSICS II
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224114/PROGRAMMING
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224118/DATA NETWORKS
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO16Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224003/PHYSICS I
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224004/PHYSICS II
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224114/PROGRAMMING
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224118/DATA NETWORKS
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO17Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224003/PHYSICS I
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224004/PHYSICS II
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224114/PROGRAMMING
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224118/DATA NETWORKS
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO18Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224003/PHYSICS I
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224004/PHYSICS II
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224114/PROGRAMMING
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224118/DATA NETWORKS
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO19Sap mesurar senyals modulats analògicament.
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224003/PHYSICS I
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224004/PHYSICS II
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224114/PROGRAMMING
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224118/DATA NETWORKS
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO20Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224003/PHYSICS I
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224004/PHYSICS II
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224114/PROGRAMMING
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224118/DATA NETWORKS
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO21Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224003/PHYSICS I
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224004/PHYSICS II
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224114/PROGRAMMING
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224118/DATA NETWORKS
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO22Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224003/PHYSICS I
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224004/PHYSICS II
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224114/PROGRAMMING
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224118/DATA NETWORKS
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO23Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224003/PHYSICS I
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224004/PHYSICS II
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224114/PROGRAMMING
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224118/DATA NETWORKS
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO24Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224003/PHYSICS I
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224004/PHYSICS II
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224114/PROGRAMMING
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224118/DATA NETWORKS
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO25Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224003/PHYSICS I
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224004/PHYSICS II
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224114/PROGRAMMING
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224118/DATA NETWORKS
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO26Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224003/PHYSICS I
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224004/PHYSICS II
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224114/PROGRAMMING
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224118/DATA NETWORKS
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO27Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224003/PHYSICS I
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224004/PHYSICS II
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224114/PROGRAMMING
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224118/DATA NETWORKS
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO28Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224003/PHYSICS I
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224004/PHYSICS II
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224114/PROGRAMMING
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224118/DATA NETWORKS
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO29Utilitza correctament els conversors A/D i D/A
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224003/PHYSICS I
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224004/PHYSICS II
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224114/PROGRAMMING
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224118/DATA NETWORKS
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO30Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224003/PHYSICS I
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224004/PHYSICS II
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224114/PROGRAMMING
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224118/DATA NETWORKS
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO31Comprèn el concepte de Polarització.
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224003/PHYSICS I
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224004/PHYSICS II
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224114/PROGRAMMING
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224118/DATA NETWORKS
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO32Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224003/PHYSICS I
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224004/PHYSICS II
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224114/PROGRAMMING
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224118/DATA NETWORKS
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO33Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224003/PHYSICS I
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224004/PHYSICS II
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224114/PROGRAMMING
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224118/DATA NETWORKS
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO34Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224003/PHYSICS I
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224004/PHYSICS II
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224114/PROGRAMMING
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224118/DATA NETWORKS
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO35Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224003/PHYSICS I
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224004/PHYSICS II
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224114/PROGRAMMING
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224118/DATA NETWORKS
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO36Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224003/PHYSICS I
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224004/PHYSICS II
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224114/PROGRAMMING
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224118/DATA NETWORKS
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO37Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224003/PHYSICS I
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224004/PHYSICS II
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224114/PROGRAMMING
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224118/DATA NETWORKS
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO38Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224003/PHYSICS I
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224004/PHYSICS II
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224114/PROGRAMMING
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224118/DATA NETWORKS
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO39 Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224003/PHYSICS I
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224004/PHYSICS II
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224114/PROGRAMMING
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224118/DATA NETWORKS
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO40Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224003/PHYSICS I
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224004/PHYSICS II
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224114/PROGRAMMING
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224118/DATA NETWORKS
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO41Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224003/PHYSICS I
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224004/PHYSICS II
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224114/PROGRAMMING
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224118/DATA NETWORKS
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO42Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224003/PHYSICS I
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224004/PHYSICS II
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224114/PROGRAMMING
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224118/DATA NETWORKS
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO43Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224003/PHYSICS I
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224004/PHYSICS II
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224114/PROGRAMMING
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224118/DATA NETWORKS
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO44 Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224003/PHYSICS I
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224004/PHYSICS II
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224114/PROGRAMMING
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224118/DATA NETWORKS
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO45Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224003/PHYSICS I
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224004/PHYSICS II
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224114/PROGRAMMING
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224118/DATA NETWORKS
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO46Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224003/PHYSICS I
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224004/PHYSICS II
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224114/PROGRAMMING
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224118/DATA NETWORKS
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO47Comprèn la definició dels paràmetres S.
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224003/PHYSICS I
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224004/PHYSICS II
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224114/PROGRAMMING
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224118/DATA NETWORKS
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO48Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224003/PHYSICS I
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224004/PHYSICS II
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224114/PROGRAMMING
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224118/DATA NETWORKS
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO49Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224003/PHYSICS I
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224004/PHYSICS II
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224114/PROGRAMMING
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224118/DATA NETWORKS
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO50Comprèn el funcionament de ressonadors.
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224003/PHYSICS I
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224004/PHYSICS II
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224114/PROGRAMMING
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224118/DATA NETWORKS
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO51Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224003/PHYSICS I
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224004/PHYSICS II
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224114/PROGRAMMING
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224118/DATA NETWORKS
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO52 Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224003/PHYSICS I
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224004/PHYSICS II
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224114/PROGRAMMING
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224118/DATA NETWORKS
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO53 Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224003/PHYSICS I
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224004/PHYSICS II
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224114/PROGRAMMING
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224118/DATA NETWORKS
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO54Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224003/PHYSICS I
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224004/PHYSICS II
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224114/PROGRAMMING
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224118/DATA NETWORKS
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO55Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224003/PHYSICS I
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224004/PHYSICS II
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224114/PROGRAMMING
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224118/DATA NETWORKS
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO56Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224003/PHYSICS I
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224004/PHYSICS II
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224114/PROGRAMMING
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224118/DATA NETWORKS
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO57 Entén la definició del Factor de soroll.
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224003/PHYSICS I
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224004/PHYSICS II
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224114/PROGRAMMING
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224118/DATA NETWORKS
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO58Sap aplicar la Formula de Friis.
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224003/PHYSICS I
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224004/PHYSICS II
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224114/PROGRAMMING
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224118/DATA NETWORKS
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO59Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224003/PHYSICS I
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224004/PHYSICS II
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224114/PROGRAMMING
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224118/DATA NETWORKS
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO60Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224003/PHYSICS I
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224004/PHYSICS II
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224114/PROGRAMMING
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224118/DATA NETWORKS
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO61Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224003/PHYSICS I
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224004/PHYSICS II
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224114/PROGRAMMING
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224118/DATA NETWORKS
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO62Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224003/PHYSICS I
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224004/PHYSICS II
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224114/PROGRAMMING
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224118/DATA NETWORKS
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO63Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224003/PHYSICS I
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224004/PHYSICS II
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224114/PROGRAMMING
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224118/DATA NETWORKS
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO64És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224003/PHYSICS I
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224004/PHYSICS II
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224114/PROGRAMMING
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224118/DATA NETWORKS
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO65Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224003/PHYSICS I
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224004/PHYSICS II
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224114/PROGRAMMING
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO66Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224003/PHYSICS I
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224004/PHYSICS II
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224114/PROGRAMMING
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224118/DATA NETWORKS
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO67Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224003/PHYSICS I
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224004/PHYSICS II
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224114/PROGRAMMING
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224118/DATA NETWORKS
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO68Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224003/PHYSICS I
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224004/PHYSICS II
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224114/PROGRAMMING
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224118/DATA NETWORKS
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
FB1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul
diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorísmia numèrica, estadística i optimització.
LO1Determina el conjunt solució d'una inequació.
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224003/PHYSICS I
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224004/PHYSICS II
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224114/PROGRAMMING
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224118/DATA NETWORKS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO2Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224003/PHYSICS I
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224004/PHYSICS II
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224114/PROGRAMMING
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224118/DATA NETWORKS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO3Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224003/PHYSICS I
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224004/PHYSICS II
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224114/PROGRAMMING
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224118/DATA NETWORKS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO4Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224003/PHYSICS I
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224004/PHYSICS II
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224114/PROGRAMMING
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224118/DATA NETWORKS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO5Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224003/PHYSICS I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224004/PHYSICS II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224114/PROGRAMMING
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224118/DATA NETWORKS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO6Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224003/PHYSICS I
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224004/PHYSICS II
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224114/PROGRAMMING
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO7Aproxima numèricament zeros de funcions.
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224003/PHYSICS I
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224004/PHYSICS II
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224114/PROGRAMMING
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224118/DATA NETWORKS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO8Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224003/PHYSICS I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224004/PHYSICS II
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224114/PROGRAMMING
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224118/DATA NETWORKS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO9Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224003/PHYSICS I
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224004/PHYSICS II
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224114/PROGRAMMING
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224118/DATA NETWORKS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO10Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224003/PHYSICS I
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224004/PHYSICS II
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224114/PROGRAMMING
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224118/DATA NETWORKS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO11Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224003/PHYSICS I
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224004/PHYSICS II
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224114/PROGRAMMING
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO12Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224003/PHYSICS I
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224004/PHYSICS II
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224114/PROGRAMMING
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224118/DATA NETWORKS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO13Calcula integrals de funcions bàsiques.
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224003/PHYSICS I
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224004/PHYSICS II
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224114/PROGRAMMING
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224118/DATA NETWORKS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO14Aproxima numèricament una integral definida.
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224003/PHYSICS I
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224004/PHYSICS II
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224114/PROGRAMMING
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224118/DATA NETWORKS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO15Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224003/PHYSICS I
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224004/PHYSICS II
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224114/PROGRAMMING
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224118/DATA NETWORKS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO16Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224003/PHYSICS I
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224004/PHYSICS II
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224114/PROGRAMMING
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224118/DATA NETWORKS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO17Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224003/PHYSICS I
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224004/PHYSICS II
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224114/PROGRAMMING
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224118/DATA NETWORKS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO18Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224114/PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224118/DATA NETWORKS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO19Resol equacions diferencials de primer ordre.
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224003/PHYSICS I
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224004/PHYSICS II
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224114/PROGRAMMING
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224118/DATA NETWORKS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO20Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224003/PHYSICS I
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224004/PHYSICS II
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224114/PROGRAMMING
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224118/DATA NETWORKS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO21Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224003/PHYSICS I
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224004/PHYSICS II
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224114/PROGRAMMING
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224118/DATA NETWORKS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO22Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224003/PHYSICS I
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224004/PHYSICS II
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224114/PROGRAMMING
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224118/DATA NETWORKS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO23Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224003/PHYSICS I
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224004/PHYSICS II
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224114/PROGRAMMING
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224118/DATA NETWORKS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO24Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224003/PHYSICS I
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224004/PHYSICS II
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224114/PROGRAMMING
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224118/DATA NETWORKS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO25Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224003/PHYSICS I
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224004/PHYSICS II
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224114/PROGRAMMING
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224118/DATA NETWORKS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO26Comprèn el concepte de Jacobià.
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224003/PHYSICS I
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224004/PHYSICS II
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224114/PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224118/DATA NETWORKS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO27Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224003/PHYSICS I
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224004/PHYSICS II
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224114/PROGRAMMING
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224118/DATA NETWORKS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO28Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224003/PHYSICS I
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224004/PHYSICS II
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224114/PROGRAMMING
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224118/DATA NETWORKS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO29Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224003/PHYSICS I
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224004/PHYSICS II
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224114/PROGRAMMING
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224118/DATA NETWORKS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO30Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224003/PHYSICS I
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224004/PHYSICS II
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224114/PROGRAMMING
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224118/DATA NETWORKS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO31Analitza si una funció és diferenciable.
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224003/PHYSICS I
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224004/PHYSICS II
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224114/PROGRAMMING
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224118/DATA NETWORKS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO32Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224003/PHYSICS I
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224004/PHYSICS II
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224114/PROGRAMMING
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224118/DATA NETWORKS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO33Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224003/PHYSICS I
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224004/PHYSICS II
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224114/PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224118/DATA NETWORKS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO34Comprèn els fonaments de les EDP.
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224003/PHYSICS I
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224004/PHYSICS II
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224114/PROGRAMMING
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224118/DATA NETWORKS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO35Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224003/PHYSICS I
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224004/PHYSICS II
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224114/PROGRAMMING
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224118/DATA NETWORKS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO36Determina bases de subespais vectorials concrets.
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224003/PHYSICS I
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224004/PHYSICS II
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224114/PROGRAMMING
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224118/DATA NETWORKS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO37Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224003/PHYSICS I
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224004/PHYSICS II
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224114/PROGRAMMING
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224118/DATA NETWORKS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO38Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224003/PHYSICS I
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224004/PHYSICS II
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224114/PROGRAMMING
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224118/DATA NETWORKS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO39Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224003/PHYSICS I
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224004/PHYSICS II
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224114/PROGRAMMING
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224118/DATA NETWORKS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO40Calcula el determinant d'una matriu quadrada.
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224003/PHYSICS I
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224004/PHYSICS II
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224114/PROGRAMMING
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224118/DATA NETWORKS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO41Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224003/PHYSICS I
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224004/PHYSICS II
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224114/PROGRAMMING
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224118/DATA NETWORKS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO42Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224003/PHYSICS I
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224004/PHYSICS II
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224114/PROGRAMMING
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224118/DATA NETWORKS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO43Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224003/PHYSICS I
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224004/PHYSICS II
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224114/PROGRAMMING
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224118/DATA NETWORKS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO44Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224003/PHYSICS I
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224004/PHYSICS II
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224114/PROGRAMMING
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224118/DATA NETWORKS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO45Determina la posició relativa de rectes i plans.
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224003/PHYSICS I
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224004/PHYSICS II
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224114/PROGRAMMING
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224118/DATA NETWORKS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO46Resol problemes mètrics entre rectes i plans.
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224003/PHYSICS I
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224004/PHYSICS II
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224114/PROGRAMMING
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224118/DATA NETWORKS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
FB2Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
LO1Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224003/PHYSICS I
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224004/PHYSICS II
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224114/PROGRAMMING
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224118/DATA NETWORKS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO2Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224003/PHYSICS I
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224004/PHYSICS II
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224114/PROGRAMMING
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO3Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224003/PHYSICS I
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224004/PHYSICS II
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224114/PROGRAMMING
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224118/DATA NETWORKS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO4Comprèn el procés de compilació.
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224003/PHYSICS I
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224004/PHYSICS II
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224114/PROGRAMMING
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224118/DATA NETWORKS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO5Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224003/PHYSICS I
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224004/PHYSICS II
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224114/PROGRAMMING
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224118/DATA NETWORKS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO6Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224003/PHYSICS I
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224004/PHYSICS II
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224114/PROGRAMMING
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224118/DATA NETWORKS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO7Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224114/PROGRAMMING
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224118/DATA NETWORKS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO8Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224003/PHYSICS I
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224004/PHYSICS II
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224114/PROGRAMMING
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224118/DATA NETWORKS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO9Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224003/PHYSICS I
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224004/PHYSICS II
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224114/PROGRAMMING
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224118/DATA NETWORKS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO10Defineix subrutines.
    LO10 - Defineix subrutines.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Defineix subrutines.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Defineix subrutines.

17224003/PHYSICS I
    LO10 - Defineix subrutines.

17224004/PHYSICS II
    LO10 - Defineix subrutines.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Defineix subrutines.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Defineix subrutines.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Defineix subrutines.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Defineix subrutines.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Defineix subrutines.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Defineix subrutines.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO10 - Defineix subrutines.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO10 - Defineix subrutines.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO10 - Defineix subrutines.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO10 - Defineix subrutines.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO10 - Defineix subrutines.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO10 - Defineix subrutines.

17224114/PROGRAMMING
    LO10 - Defineix subrutines.

17224118/DATA NETWORKS
    LO10 - Defineix subrutines.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO10 - Defineix subrutines.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO11Utilitza i crea biblioteques de subrutines.
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224003/PHYSICS I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224004/PHYSICS II
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224114/PROGRAMMING
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224118/DATA NETWORKS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO12Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224003/PHYSICS I
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224004/PHYSICS II
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224114/PROGRAMMING
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224118/DATA NETWORKS
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO13Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224003/PHYSICS I
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224004/PHYSICS II
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224114/PROGRAMMING
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224118/DATA NETWORKS
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO14Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224003/PHYSICS I
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224004/PHYSICS II
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224114/PROGRAMMING
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224118/DATA NETWORKS
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO15És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224003/PHYSICS I
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224004/PHYSICS II
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224114/PROGRAMMING
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224118/DATA NETWORKS
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO16Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224003/PHYSICS I
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224004/PHYSICS II
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224114/PROGRAMMING
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224118/DATA NETWORKS
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO17Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224003/PHYSICS I
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224004/PHYSICS II
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224114/PROGRAMMING
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224118/DATA NETWORKS
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
FB3Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps, ones i electromagnetisme i aplicació per resoldre problemes propis de
LO1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224114/PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224118/DATA NETWORKS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO2Mesura magnituds físiques.
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224003/PHYSICS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224004/PHYSICS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224114/PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224118/DATA NETWORKS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO3Estima els errors dels resultats de mesures.
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224003/PHYSICS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224004/PHYSICS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224114/PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224118/DATA NETWORKS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224114/PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224118/DATA NETWORKS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224114/PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224003/PHYSICS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224004/PHYSICS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224114/PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224118/DATA NETWORKS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224114/PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224118/DATA NETWORKS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224003/PHYSICS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224004/PHYSICS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224114/PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224118/DATA NETWORKS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224114/PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224118/DATA NETWORKS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224003/PHYSICS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224004/PHYSICS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224114/PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224118/DATA NETWORKS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO11Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224003/PHYSICS I
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224004/PHYSICS II
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224114/PROGRAMMING
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224118/DATA NETWORKS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO12Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224003/PHYSICS I
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224004/PHYSICS II
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224114/PROGRAMMING
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224118/DATA NETWORKS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO13Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224003/PHYSICS I
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224004/PHYSICS II
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224114/PROGRAMMING
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224118/DATA NETWORKS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO14Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224003/PHYSICS I
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224004/PHYSICS II
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224114/PROGRAMMING
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224118/DATA NETWORKS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO15Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224003/PHYSICS I
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224004/PHYSICS II
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224114/PROGRAMMING
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO16Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224003/PHYSICS I
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224004/PHYSICS II
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224114/PROGRAMMING
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224118/DATA NETWORKS
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO17Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224003/PHYSICS I
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224004/PHYSICS II
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224114/PROGRAMMING
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224118/DATA NETWORKS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO18Comprèn el teorema de Gauss.
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224114/PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224118/DATA NETWORKS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO19Coneix el concepte d'energia electrostàtica.
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224003/PHYSICS I
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224004/PHYSICS II
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224114/PROGRAMMING
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO20Coneix les característiques dels conductors.
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224003/PHYSICS I
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224004/PHYSICS II
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224114/PROGRAMMING
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224118/DATA NETWORKS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO21Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224003/PHYSICS I
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224004/PHYSICS II
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224114/PROGRAMMING
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO22Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224003/PHYSICS I
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224004/PHYSICS II
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224114/PROGRAMMING
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224118/DATA NETWORKS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO23Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224003/PHYSICS I
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224004/PHYSICS II
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224114/PROGRAMMING
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO24Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224003/PHYSICS I
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224004/PHYSICS II
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224114/PROGRAMMING
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224118/DATA NETWORKS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO25Coneix el concepte de camp magnètic.
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224003/PHYSICS I
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224004/PHYSICS II
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224114/PROGRAMMING
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224118/DATA NETWORKS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO26Comprèn el concepte de forces magnètiques.
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224003/PHYSICS I
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224004/PHYSICS II
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224114/PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224118/DATA NETWORKS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO27Coneix el moment magnètic d'una espira.
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224003/PHYSICS I
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224004/PHYSICS II
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224114/PROGRAMMING
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224118/DATA NETWORKS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO28Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224003/PHYSICS I
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224004/PHYSICS II
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224114/PROGRAMMING
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224118/DATA NETWORKS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO29Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224003/PHYSICS I
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224004/PHYSICS II
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224114/PROGRAMMING
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224118/DATA NETWORKS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO30Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224003/PHYSICS I
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224004/PHYSICS II
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224114/PROGRAMMING
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224118/DATA NETWORKS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO31Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224003/PHYSICS I
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224004/PHYSICS II
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224114/PROGRAMMING
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224118/DATA NETWORKS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO32Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224003/PHYSICS I
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224004/PHYSICS II
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224114/PROGRAMMING
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224118/DATA NETWORKS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO33Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224003/PHYSICS I
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224004/PHYSICS II
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224114/PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224118/DATA NETWORKS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO34Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224003/PHYSICS I
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224004/PHYSICS II
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224114/PROGRAMMING
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224118/DATA NETWORKS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
FB4Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades
relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels
semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials
i l'aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
LO1Coneix i classificar diferents classes de senyals.
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224114/PROGRAMMING
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224118/DATA NETWORKS
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO2Coneix les diferents operacions sobre un senyal.
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224003/PHYSICS I
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224004/PHYSICS II
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224114/PROGRAMMING
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224118/DATA NETWORKS
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO3Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224003/PHYSICS I
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224004/PHYSICS II
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224114/PROGRAMMING
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224118/DATA NETWORKS
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO4Determina el punt d'equilibri d'un sistema.
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224003/PHYSICS I
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224004/PHYSICS II
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224114/PROGRAMMING
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224118/DATA NETWORKS
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO5Coneix com linealitzar sistemes
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224114/PROGRAMMING
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224118/DATA NETWORKS
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO6Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224003/PHYSICS I
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224004/PHYSICS II
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224114/PROGRAMMING
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224118/DATA NETWORKS
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO7Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224114/PROGRAMMING
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224118/DATA NETWORKS
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO8Estableix i resol la integral de convolució
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224003/PHYSICS I
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224004/PHYSICS II
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224114/PROGRAMMING
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224118/DATA NETWORKS
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO9Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224003/PHYSICS I
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224004/PHYSICS II
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224114/PROGRAMMING
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224118/DATA NETWORKS
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO10Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224003/PHYSICS I
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224004/PHYSICS II
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224114/PROGRAMMING
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224118/DATA NETWORKS
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO11Determina la transformada de Laplace directa i inversa
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224003/PHYSICS I
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224004/PHYSICS II
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224114/PROGRAMMING
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224118/DATA NETWORKS
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO12Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224003/PHYSICS I
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224004/PHYSICS II
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224114/PROGRAMMING
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224118/DATA NETWORKS
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO13Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224003/PHYSICS I
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224004/PHYSICS II
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224114/PROGRAMMING
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224118/DATA NETWORKS
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO14Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224003/PHYSICS I
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224004/PHYSICS II
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224114/PROGRAMMING
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224118/DATA NETWORKS
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO15Coneix el concepte de la realimentació
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224003/PHYSICS I
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224004/PHYSICS II
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224114/PROGRAMMING
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224118/DATA NETWORKS
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO16Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224003/PHYSICS I
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224004/PHYSICS II
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224114/PROGRAMMING
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224118/DATA NETWORKS
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO17Coneix el concepte d'estat i variable d'estat
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224003/PHYSICS I
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224004/PHYSICS II
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224114/PROGRAMMING
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224118/DATA NETWORKS
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO18Planteja i resol l'equació d'estat
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224003/PHYSICS I
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224004/PHYSICS II
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224114/PROGRAMMING
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224118/DATA NETWORKS
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO19Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224003/PHYSICS I
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224004/PHYSICS II
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224114/PROGRAMMING
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224118/DATA NETWORKS
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO20Determina les formes canòniques de representació d'un sistema
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224003/PHYSICS I
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224004/PHYSICS II
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224114/PROGRAMMING
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224118/DATA NETWORKS
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO21Coneix la realimentació d'estat
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224003/PHYSICS I
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224004/PHYSICS II
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224114/PROGRAMMING
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224118/DATA NETWORKS
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO21 - Coneix la realimentació d'estat

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO22Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224003/PHYSICS I
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224004/PHYSICS II
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224114/PROGRAMMING
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224118/DATA NETWORKS
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO23Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224003/PHYSICS I
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224004/PHYSICS II
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224114/PROGRAMMING
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224118/DATA NETWORKS
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO24Coneix els filtres analògics bàsics
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224003/PHYSICS I
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224004/PHYSICS II
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224114/PROGRAMMING
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224118/DATA NETWORKS
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO25Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224003/PHYSICS I
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224004/PHYSICS II
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224114/PROGRAMMING
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224118/DATA NETWORKS
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO26Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224003/PHYSICS I
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224004/PHYSICS II
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224114/PROGRAMMING
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224118/DATA NETWORKS
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO27Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224003/PHYSICS I
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224004/PHYSICS II
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224114/PROGRAMMING
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224118/DATA NETWORKS
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO28Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224003/PHYSICS I
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224004/PHYSICS II
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224102/TECHNICAL ENGLISH
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224009/SIGNAL PROCESSING
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224010/CIRCUIT THEORY
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224011/LINEAR SYSTEMS
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224103/BASIC ELECTRONICS
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224107/FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224108/DIGITAL COMMUNICATIONS
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224114/PROGRAMMING
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224118/DATA NETWORKS
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224121/RADIATION AND WAVES
    LO28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224122/RADIOFREQUENCY TECHNOLOGY
 LO29Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.
    LO29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224003/PHYSICS I
    LO29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224004/PHYSICS II
    LO29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
  &nbs