2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
2
2
4
0
0
1
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
1
7
2
2
4
0
0
2
FONAMENTS DE COMPUTADORS
1
7
2
2
4
0
0
3
FÍSICA I
1
7
2
2
4
0
0
4
FÍSICA II
1
7
2
2
4
0
0
5
ANÀLISI MATEMÀTICA I
1
7
2
2
4
0
0
6
ANÀLISI MATEMÀTICA II
1
7
2
2
4
0
0
7
ÀLGEBRA LINEAL
1
7
2
2
4
0
0
8
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
7
2
2
4
1
0
1
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
1
7
2
2
4
1
0
2
ANGLÈS TÈCNIC
1
7
2
2
4
0
0
9
PROCESSAT DE SENYAL
1
7
2
2
4
0
1
0
TEORIA DE CIRCUITS
1
7
2
2
4
0
1
1
SISTEMES LINEALS
1
7
2
2
4
1
0
3
ELECTRÒNICA BÀSICA
1
7
2
2
4
1
0
7
FONAMENTS DE COMUNICACIONS
1
7
2
2
4
1
0
8
COMUNICACIONS DIGITALS
1
7
2
2
4
1
1
4
PROGRAMACIÓ
1
7
2
2
4
1
1
8
XARXES DE DADES
1
7
2
2
4
1
2
1
RADIACIÓ I ONES
1
7
2
2
4
1
2
2
TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
1
7
2
2
4
1
0
4
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
1
7
2
2
4
1
0
5
MICROPROCESSADORS
1
7
2
2
4
1
0
9
SERVEIS MULTIMÈDIA
1
7
2
2
4
1
1
1
MODELITZACIÓ DE XARXES
1
7
2
2
4
1
1
5
SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
1
7
2
2
4
1
1
6
SISTEMES DE COMUNICACIONS
1
7
2
2
4
1
1
7
ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
1
7
2
2
4
1
1
9
GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
1
7
2
2
4
1
2
4
DISSENY DE XARXES
1
7
2
2
4
1
0
6
SISTEMES DISTRIBUÏTS
1
7
2
2
4
1
1
0
ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
1
7
2
2
4
1
1
2
TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
1
7
2
2
4
1
1
3
PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
1
7
2
2
4
1
2
0
SEGURETAT EN XARXES
1
7
2
2
4
1
2
3
SISTEMES OBERTS
1
7
2
2
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
7
2
2
4
2
0
1
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
7
2
2
4
2
0
5
TELEFONIA MÒBIL
1
7
2
2
4
2
0
6
DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
1
7
2
2
4
2
0
7
SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
1
7
2
2
4
2
0
8
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
1
7
2
2
4
2
0
9
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
1
7
2
2
4
2
1
0
REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
1
7
2
2
4
2
1
1
SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
1
7
2
2
4
2
1
2
APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
1
7
2
2
4
2
1
8
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
7
2
2
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
1
7
2
2
4
5
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
A1Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l’àmbit de l’enginyeria de
telecomunicació que tinguin per objecte la concepció i el desenvolupament o l’explotació de
xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
RA1Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224118/XARXES DE DADES
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224118/XARXES DE DADES
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Dissenya convertidors AC/DC
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224003/FÍSICA I
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224004/FÍSICA II
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224118/XARXES DE DADES
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224003/FÍSICA I
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224004/FÍSICA II
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224118/XARXES DE DADES
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224003/FÍSICA I
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224004/FÍSICA II
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224118/XARXES DE DADES
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224003/FÍSICA I
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224004/FÍSICA II
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224118/XARXES DE DADES
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224003/FÍSICA I
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224004/FÍSICA II
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224118/XARXES DE DADES
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224003/FÍSICA I
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224004/FÍSICA II
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224118/XARXES DE DADES
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224003/FÍSICA I
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224004/FÍSICA II
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224118/XARXES DE DADES
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224003/FÍSICA I
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224004/FÍSICA II
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224118/XARXES DE DADES
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224003/FÍSICA I
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224004/FÍSICA II
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224118/XARXES DE DADES
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Sap configurar un tallafocs
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224003/FÍSICA I
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224004/FÍSICA II
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224118/XARXES DE DADES
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224003/FÍSICA I
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224004/FÍSICA II
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224118/XARXES DE DADES
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224003/FÍSICA I
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224004/FÍSICA II
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224118/XARXES DE DADES
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224003/FÍSICA I
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224004/FÍSICA II
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224118/XARXES DE DADES
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224003/FÍSICA I
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224004/FÍSICA II
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224118/XARXES DE DADES
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224003/FÍSICA I
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224004/FÍSICA II
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224118/XARXES DE DADES
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
A2Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic
de la telecomunicació.
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224118/XARXES DE DADES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224003/FÍSICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224004/FÍSICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224118/XARXES DE DADES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224003/FÍSICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224004/FÍSICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224118/XARXES DE DADES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224118/XARXES DE DADES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224118/XARXES DE DADES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224118/XARXES DE DADES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224118/XARXES DE DADES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224118/XARXES DE DADES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224003/FÍSICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224004/FÍSICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224118/XARXES DE DADES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224003/FÍSICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224004/FÍSICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224118/XARXES DE DADES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224003/FÍSICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224118/XARXES DE DADES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224003/FÍSICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224004/FÍSICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224118/XARXES DE DADES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224118/XARXES DE DADES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224003/FÍSICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224004/FÍSICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224003/FÍSICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224004/FÍSICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224118/XARXES DE DADES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224003/FÍSICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224004/FÍSICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224118/XARXES DE DADES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224118/XARXES DE DADES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224003/FÍSICA I
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224004/FÍSICA II
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
A3Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el
desenvolupament de la professió d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació i facilitat per al maneig
d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment.
RA1Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224003/FÍSICA I
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224004/FÍSICA II
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224118/XARXES DE DADES
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224003/FÍSICA I
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224004/FÍSICA II
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224118/XARXES DE DADES
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224003/FÍSICA I
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224004/FÍSICA II
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224118/XARXES DE DADES
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224118/XARXES DE DADES
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224118/XARXES DE DADES
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224118/XARXES DE DADES
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224118/XARXES DE DADES
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224118/XARXES DE DADES
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224003/FÍSICA I
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224004/FÍSICA II
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224118/XARXES DE DADES
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Coneix els principals aspectes legals referents al comerç electrònic.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
A4Capacitat per analitzar, utilitzar i desenvolupar tecnologia en l’àmbit de les telecomunicacions.

RA1Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224003/FÍSICA I
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224004/FÍSICA II
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224118/XARXES DE DADES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Coneix el concepte de la realimentació
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224118/XARXES DE DADES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224003/FÍSICA I
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224004/FÍSICA II
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224118/XARXES DE DADES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224118/XARXES DE DADES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224118/XARXES DE DADES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224003/FÍSICA I
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224004/FÍSICA II
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224118/XARXES DE DADES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224118/XARXES DE DADES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224003/FÍSICA I
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224004/FÍSICA II
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224118/XARXES DE DADES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9 Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224003/FÍSICA I
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224004/FÍSICA II
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224118/XARXES DE DADES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10 Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224003/FÍSICA I
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224004/FÍSICA II
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224118/XARXES DE DADES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11 Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224003/FÍSICA I
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224004/FÍSICA II
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224118/XARXES DE DADES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224003/FÍSICA I
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224004/FÍSICA II
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224118/XARXES DE DADES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224118/XARXES DE DADES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224003/FÍSICA I
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224004/FÍSICA II
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224118/XARXES DE DADES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224003/FÍSICA I
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224004/FÍSICA II
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224118/XARXES DE DADES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224003/FÍSICA I
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224004/FÍSICA II
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224118/XARXES DE DADES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224003/FÍSICA I
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224004/FÍSICA II
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224118/XARXES DE DADES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224003/FÍSICA I
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224004/FÍSICA II
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224118/XARXES DE DADES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Sap mesurar senyals modulats analògicament.
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224003/FÍSICA I
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224004/FÍSICA II
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224118/XARXES DE DADES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224003/FÍSICA I
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224004/FÍSICA II
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224118/XARXES DE DADES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA21Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224003/FÍSICA I
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224004/FÍSICA II
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224118/XARXES DE DADES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA22Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224003/FÍSICA I
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224004/FÍSICA II
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA23Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224003/FÍSICA I
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224004/FÍSICA II
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224118/XARXES DE DADES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA24Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224003/FÍSICA I
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224004/FÍSICA II
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224118/XARXES DE DADES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA25Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224003/FÍSICA I
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224004/FÍSICA II
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224118/XARXES DE DADES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA26Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224003/FÍSICA I
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224004/FÍSICA II
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224118/XARXES DE DADES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA27Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224003/FÍSICA I
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224004/FÍSICA II
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224118/XARXES DE DADES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA28Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224003/FÍSICA I
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224004/FÍSICA II
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224118/XARXES DE DADES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA29Utilitza correctament els conversors A/D i D/A
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224003/FÍSICA I
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224004/FÍSICA II
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224118/XARXES DE DADES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA30Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224003/FÍSICA I
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224004/FÍSICA II
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224118/XARXES DE DADES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA31Comprèn el concepte de Polarització.
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224003/FÍSICA I
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224004/FÍSICA II
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224118/XARXES DE DADES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA32Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224003/FÍSICA I
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224004/FÍSICA II
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA33Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224003/FÍSICA I
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224004/FÍSICA II
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224118/XARXES DE DADES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA34Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224003/FÍSICA I
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224004/FÍSICA II
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224118/XARXES DE DADES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA35Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224003/FÍSICA I
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224004/FÍSICA II
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224118/XARXES DE DADES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA36Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224003/FÍSICA I
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224004/FÍSICA II
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224118/XARXES DE DADES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA37Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224003/FÍSICA I
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224004/FÍSICA II
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224118/XARXES DE DADES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA38Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224003/FÍSICA I
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224004/FÍSICA II
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224118/XARXES DE DADES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA39 Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224003/FÍSICA I
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224004/FÍSICA II
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224118/XARXES DE DADES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224104/ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I ENERGIES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224105/MICROPROCESSADORS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224109/SERVEIS MULTIMÈDIA
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224111/MODELITZACIÓ DE XARXES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224115/SISTEMES D'ALTA FREQÜÈNCIA
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224117/ANTENES I RADIOPROPAGACIÓ
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224119/GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224124/DISSENY DE XARXES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224110/ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224112/TELETRÀNSIT I PROTOCOLS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224113/PROJECTES DE TELECOMUNICACIÓ
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224120/SEGURETAT EN XARXES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224123/SISTEMES OBERTS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224201/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224205/TELEFONIA MÒBIL
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224206/DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224207/SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIONS ESPACIAL
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224208/SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224209/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224210/REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224211/SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224212/APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA40Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224003/FÍSICA I
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224004/FÍSICA II
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224006/ANÀLISI