2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Informática (2010)
 Asignaturas
  GESTIÓN DE SISTEMAS Y REDES
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A5 Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .
Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.
Sap configurar els principals serveis de xarxa.
Configura la gestió de xarxa distribuïda amb SNMP.
 A7 Sap instal·lar, configurar i gestionar aplicacions.
Sap instal·lar, configurar i gestionar dispositius d'E/S.
 CM5 Sap crear i administrar usuaris.
Configura i personalitza l'entorn d'usuari.
Sap protegir a l'usuari i les seves dades.
Sap instal·lar, configurar i gestionar aplicacions.
Sap activar, monitoritzar i depurar serveis Unix.
Sap instal·lar, configurar i gestionar dispositius d'E/S.
Sap activar/desactivar, monitoritzar i depurar serveis Unix.
Sap configurar els principals serveis de xarxa.
Sap configurar el control d'accés.
 CM11 Sap configurar el control d'accés.
Sap gestionar un router.
Configura la traducció d'adreces de xarxes.
Configura els protocols d'encaminament interns.
Configura la gestió de xarxa distribuïda amb SNMP.
 CM13 Sap crear i administrar usuaris.
Sap protegir a l'usuari i les seves dades.
Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament .
Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.
Sap configurar els principals serveis de xarxa.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.