2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Informática (2010)
 Asignaturas
  GESTIÓN DE SISTEMAS Y REDES
   Contenidos
tema Subtema
1. Gestió d'usuaris
Altes i baixes d'usuaris.
Configuració i personalització de l'entorn.
Seguretat i protecció.
2. Serveis del Sistema Operatiu
Gestió de processos.
Serveis Unix: activació, monitorització, depuració i desactivació.
Gestió de dispositius d'entrada i sortida.
Serveis associats a dispositius físics, virtuals i/o aplicacions.
3. Emmagatzemament (Sistema de Fitxers)
Local i distribuït.
Còpies de seguretat.
Protecció i fiabilitat de les dades.
4. Gestió de Serveis de Xarxa
Els serveis de xarxa: DHCP, DNS, Web, Correu.
El servei d'impressió.
Serveis de control d'accés. LDAP.
5. Gestió de Xarxa
Gestió d'un router: taules, NAT i control d'accés.
Activació de protocols d'encaminament.
Arquitectures de gestió distribuïdes
Protocols de gestió. SNMP.