2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engeineering
A A 
english 
First Year
Competence/
Learning outcomes
1
7
2
3
4
0
0
1
THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
1
7
2
3
4
0
0
2
FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
1
7
2
3
4
0
0
3
PHYSICS I
1
7
2
3
4
0
0
4
PHYSICS II
1
7
2
3
4
0
0
5
MATHEMATICAL ANALYSIS I
1
7
2
3
4
0
0
6
MATHEMATICAL ANALYSIS II
1
7
2
3
4
0
0
7
LINEAR ALGEBRA
1
7
2
3
4
0
0
8
BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
1
7
2
3
4
1
0
1
ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
1
7
2
3
4
1
0
2
TECHNICAL ENGLISH
A2Coneixements per la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d’informàtica.
LO1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Mesura magnituds físiques.
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Estima els errors dels resultats de mesures.
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234003/PHYSICS I
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234004/PHYSICS II
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO14Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234003/PHYSICS I
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234004/PHYSICS II
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234003/PHYSICS I
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234004/PHYSICS II
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234003/PHYSICS I
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234004/PHYSICS II
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234003/PHYSICS I
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234004/PHYSICS II
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234003/PHYSICS I
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234004/PHYSICS II
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
FB1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes
numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
LO1Determina el conjunt solució d'una inequació.
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO6Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO7Aproxima numèricament zeros de funcions.
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO8Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO9Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO10Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO11Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO12Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO13Calcula integrals de funcions bàsiques.
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234003/PHYSICS I
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234004/PHYSICS II
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO14Aproxima numèricament una integral definida.
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234003/PHYSICS I
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234004/PHYSICS II
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO15Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234003/PHYSICS I
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234004/PHYSICS II
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO16Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234003/PHYSICS I
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234004/PHYSICS II
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO17Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234003/PHYSICS I
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234004/PHYSICS II
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO18Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO19Resol equacions diferencials de primer ordre.
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234003/PHYSICS I
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234004/PHYSICS II
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO20Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234003/PHYSICS I
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234004/PHYSICS II
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO21Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234003/PHYSICS I
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234004/PHYSICS II
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO22Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234003/PHYSICS I
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234004/PHYSICS II
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO23Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO24Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234003/PHYSICS I
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234004/PHYSICS II
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO25Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO26Comprèn el concepte de Jacobià.
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234003/PHYSICS I
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234004/PHYSICS II
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO27Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO28Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO29Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO30Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234003/PHYSICS I
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234004/PHYSICS II
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO31Analitza si una funció és diferenciable.
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234003/PHYSICS I
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234004/PHYSICS II
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO32Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO33Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234003/PHYSICS I
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234004/PHYSICS II
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO34Comprèn els fonaments de les EDP.
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234003/PHYSICS I
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234004/PHYSICS II
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO35Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234003/PHYSICS I
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234004/PHYSICS II
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO36Determina bases de subespais vectorials concrets.
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234003/PHYSICS I
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234004/PHYSICS II
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO37Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234003/PHYSICS I
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234004/PHYSICS II
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO38Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234003/PHYSICS I
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234004/PHYSICS II
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO39Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234003/PHYSICS I
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234004/PHYSICS II
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO40Calcula el determinant d'una matriu quadrada.
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234003/PHYSICS I
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234004/PHYSICS II
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO41Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234003/PHYSICS I
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234004/PHYSICS II
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO42Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234003/PHYSICS I
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234004/PHYSICS II
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO43Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234003/PHYSICS I
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234004/PHYSICS II
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO44Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234003/PHYSICS I
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234004/PHYSICS II
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO45Determina la posició relativa de rectes i plans.
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234003/PHYSICS I
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234004/PHYSICS II
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO46Resol problemes mètrics entre rectes i plans.
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234003/PHYSICS I
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234004/PHYSICS II
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
FB2Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps, ones i electromagnetisme, teoria de circuits
elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques,
dispositius electrònics i fotònics, i l'aplicació per resoldre problemes propis de
LO1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Mesura magnituds físiques.
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Mesura magnituds físiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Estima els errors dels resultats de mesures.
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO11Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO12Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO13Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234003/PHYSICS I
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234004/PHYSICS II
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO14Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234003/PHYSICS I
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234004/PHYSICS II
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO15Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234003/PHYSICS I
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234004/PHYSICS II
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO16Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234003/PHYSICS I
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234004/PHYSICS II
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO17Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234003/PHYSICS I
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234004/PHYSICS II
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO18Comprèn el teorema de Gauss.
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO19Coneix el concepte d'energia electrostàtica.
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234003/PHYSICS I
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234004/PHYSICS II
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO20Coneix les característiques dels conductors.
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234003/PHYSICS I
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234004/PHYSICS II
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Coneix les característiques dels conductors.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO21Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234003/PHYSICS I
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234004/PHYSICS II
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO22Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234003/PHYSICS I
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234004/PHYSICS II
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO23Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234003/PHYSICS I
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234004/PHYSICS II
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO24Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234003/PHYSICS I
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234004/PHYSICS II
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO25Coneix el concepte de camp magnètic.
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234003/PHYSICS I
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234004/PHYSICS II
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO26Comprèn el concepte de forces magnètiques.
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234003/PHYSICS I
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234004/PHYSICS II
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO27Coneix el moment magnètic d'una espira.
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234003/PHYSICS I
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234004/PHYSICS II
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO28Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234003/PHYSICS I
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234004/PHYSICS II
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO29Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234003/PHYSICS I
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234004/PHYSICS II
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO30Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234003/PHYSICS I
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234004/PHYSICS II
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO31Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234003/PHYSICS I
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234004/PHYSICS II
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO32Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234003/PHYSICS I
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234004/PHYSICS II
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO33Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234003/PHYSICS I
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234004/PHYSICS II
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO34Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234003/PHYSICS I
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234004/PHYSICS II
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
FB4Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
LO1Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Comprèn el procés de compilació.
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Comprèn el procés de compilació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO6Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO7Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO8Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO9Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO10Defineix subrutines.
    LO10 - Defineix subrutines.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Defineix subrutines.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Defineix subrutines.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Defineix subrutines.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Defineix subrutines.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Defineix subrutines.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Defineix subrutines.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Defineix subrutines.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Defineix subrutines.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Defineix subrutines.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO11Utilitza i crea biblioteques de subrutines.
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
FB5Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes
informàtics, els fonaments de la seva programació, i l'aplicació per resoldre problemes propis de
l'enginyeria.
LO1Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.
    LO3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Analitza circuits lògics combinacionals.
    LO4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5Analitza circuits lògics seqüencials.
    LO5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO6Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.
    LO6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO7Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.
    LO7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO8Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.
    LO8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO9Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.
    LO9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO10Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.
    LO10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO11Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
    LO11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO12Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.
    LO12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
FB6Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Organització i gestió d'empreses.
LO1Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO6Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO7Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO8Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.
    LO8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO9Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.
    LO9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
B2Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l’aprenentatge i
desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, així com les que els dotin d’una gran
versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
LO1Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.
    LO1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.
    LO2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.
    LO3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.
    LO4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO6Aproxima numèricament zeros de funcions.
    LO6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO7Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.
    LO7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO8Comprèn el concepte d'integral indefinida.
    LO8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO9Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.
    LO9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO10Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    LO10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO11Mesura magnituds físiques.
    LO11 - Mesura magnituds físiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Mesura magnituds físiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Mesura magnituds físiques.

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Mesura magnituds físiques.

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Mesura magnituds físiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Mesura magnituds físiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Mesura magnituds físiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Mesura magnituds físiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Mesura magnituds físiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Mesura magnituds físiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO12Estima els errors dels resultats de mesures.
    LO12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO13Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    LO13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234003/PHYSICS I
    LO13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234004/PHYSICS II
    LO13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO14Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    LO14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234003/PHYSICS I
    LO14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234004/PHYSICS II
    LO14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO15Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    LO15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234003/PHYSICS I
    LO15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234004/PHYSICS II
    LO15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO16Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    LO16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234003/PHYSICS I
    LO16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234004/PHYSICS II
    LO16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO17Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    LO17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234003/PHYSICS I
    LO17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234004/PHYSICS II
    LO17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO18Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    LO18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234003/PHYSICS I
    LO18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234004/PHYSICS II
    LO18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO19Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    LO19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234003/PHYSICS I
    LO19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234004/PHYSICS II
    LO19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO20Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.
    LO20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234003/PHYSICS I
    LO20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234004/PHYSICS II
    LO20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO21Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    LO21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234003/PHYSICS I
    LO21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234004/PHYSICS II
    LO21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO22Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    LO22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234003/PHYSICS I
    LO22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234004/PHYSICS II
    LO22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO23Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    LO23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234003/PHYSICS I
    LO23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234004/PHYSICS II
    LO23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO24Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.
    LO24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234003/PHYSICS I
    LO24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234004/PHYSICS II
    LO24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO25Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    LO25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234003/PHYSICS I
    LO25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234004/PHYSICS II
    LO25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO26Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.
    LO26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234003/PHYSICS I
    LO26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234004/PHYSICS II
    LO26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO27Comprèn el teorema de Gauss.
    LO27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234003/PHYSICS I
    LO27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234004/PHYSICS II
    LO27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO28Coneix el concepte d'energia electrostàtica.
    LO28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234003/PHYSICS I
    LO28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234004/PHYSICS II
    LO28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO29Coneix les característiques dels conductors.
    LO29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234003/PHYSICS I
    LO29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234004/PHYSICS II
    LO29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO29 - Coneix les característiques dels conductors.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO30Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    LO30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234003/PHYSICS I
    LO30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234004/PHYSICS II
    LO30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO31Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.
    LO31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234003/PHYSICS I
    LO31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234004/PHYSICS II
    LO31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO32Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.
    LO32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234003/PHYSICS I
    LO32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234004/PHYSICS II
    LO32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO33Coneix el concepte de camp magnètic.
    LO33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234003/PHYSICS I
    LO33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234004/PHYSICS II
    LO33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO34Comprèn el concepte de forces magnètiques.
    LO34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234003/PHYSICS I
    LO34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234004/PHYSICS II
    LO34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO35Coneix el moment magnètic d'una espira.
    LO35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234003/PHYSICS I
    LO35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234004/PHYSICS II
    LO35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO36Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.
    LO36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234003/PHYSICS I
    LO36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234004/PHYSICS II
    LO36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO37Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.
    LO37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234003/PHYSICS I
    LO37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234004/PHYSICS II
    LO37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO38Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.
    LO38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234003/PHYSICS I
    LO38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234004/PHYSICS II
    LO38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO39Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    LO39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234003/PHYSICS I
    LO39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234004/PHYSICS II
    LO39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO40Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    LO40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234003/PHYSICS I
    LO40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234004/PHYSICS II
    LO40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO41Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.
    LO41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234003/PHYSICS I
    LO41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234004/PHYSICS II
    LO41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO42Utilitza i crea biblioteques de subrutines.
    LO42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234003/PHYSICS I
    LO42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234004/PHYSICS II
    LO42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO43Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.
    LO43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234003/PHYSICS I
    LO43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234004/PHYSICS II
    LO43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO44Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.
    LO44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234003/PHYSICS I
    LO44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234004/PHYSICS II
    LO44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO45Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.
    LO45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234003/PHYSICS I
    LO45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234004/PHYSICS II
    LO45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO46Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.
    LO46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234003/PHYSICS I
    LO46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234004/PHYSICS II
    LO46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO47Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.
    LO47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234003/PHYSICS I
    LO47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234004/PHYSICS II
    LO47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO48Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.
    LO48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234003/PHYSICS I
    LO48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234004/PHYSICS II
    LO48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO49Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.
    LO49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234003/PHYSICS I
    LO49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234004/PHYSICS II
    LO49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
B3Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat.
Capacitat per saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió
d’enginyer tècnic en informàtica.
LO1Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.
    LO1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.
    LO2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Conèixer estratègies per accedir al món laboral.
    LO3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.
    LO4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.
    LO5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO6Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.
    LO6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO7Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.
    LO7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO8Conèixer com preparar una entrevista de feina
    LO8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO9Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.
    LO9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO10Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
    LO10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234003/PHYSICS I
    LO10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234004/PHYSICS II
    LO10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO11Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
    LO11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234003/PHYSICS I
    LO11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234004/PHYSICS II
    LO11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO12Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.
    LO12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234003/PHYSICS I
    LO12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234004/PHYSICS II
    LO12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO13Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
    LO13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234003/PHYSICS I
    LO13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234004/PHYSICS II
    LO13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO14Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.
    LO14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234003/PHYSICS I
    LO14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234004/PHYSICS II
    LO14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO15Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
    LO15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234003/PHYSICS I
    LO15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234004/PHYSICS II
    LO15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO16Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.
    LO16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234003/PHYSICS I
    LO16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234004/PHYSICS II
    LO16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO17Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.
    LO17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234003/PHYSICS I
    LO17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234004/PHYSICS II
    LO17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO18Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.
    LO18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234003/PHYSICS I
    LO18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234004/PHYSICS II
    LO18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
B5Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques,
comprenent la responsabilitat ètica i professional de l’activitat de l’Enginyer Tècnic en
Informàtica.
LO1Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.
    LO1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
B7Coneixement i aplicació d’elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans,
organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en
l’àmbit dels projectes informàtics.
LO1Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO6Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO7Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO8Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.
    LO8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO9Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.
    LO9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234003/PHYSICS I
    LO9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234004/PHYSICS II
    LO9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
B8Capacitat de treballar en grup i en un entorn multilingüe i multidisciplinar.,
LO1Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.
    LO1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.
    LO2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3És capaç de redactar documents tècnics en anglès.
    LO3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.
    LO4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.
    LO5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
C1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Understand routine information and articles.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Understand routine information and articles.

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Understand routine information and articles.

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Understand routine information and articles.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Understand routine information and articles.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Understand routine information and articles.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Understand routine information and articles.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Understand routine information and articles.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Understand routine information and articles.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO7 - Take notes during a class.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Take notes during a class.

17234003/PHYSICS I
    LO7 - Take notes during a class.

17234004/PHYSICS II
    LO7 - Take notes during a class.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Take notes during a class.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Take notes during a class.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Take notes during a class.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO7 - Take notes during a class.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO7 - Take notes during a class.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17234003/PHYSICS I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17234004/PHYSICS II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
C2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
C3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
C4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17234003/PHYSICS I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17234004/PHYSICS II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17234003/PHYSICS I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17234004/PHYSICS II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17234102/TECHNICAL ENGLISH
C5Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
C6Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO1 - Identify their training needs.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Identify their training needs.

17234003/PHYSICS I
    LO1 - Identify their training needs.

17234004/PHYSICS II
    LO1 - Identify their training needs.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Identify their training needs.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Identify their training needs.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Identify their training needs.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO1 - Identify their training needs.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO1 - Identify their training needs.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17234003/PHYSICS I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17234004/PHYSICS II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17234003/PHYSICS I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17234004/PHYSICS II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17234102/TECHNICAL ENGLISH
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17234001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17234002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17234003/PHYSICS I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17234004/PHYSICS II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17234005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17234006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17234007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17234008/BUSINESS ECONOMY AND ORGANIZATION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17234101/ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17234102/TECHNICAL ENGLISH