2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)

Aquest màster és interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Este máster es interuniversitario coordinado por la Universidad Rovira i Virgili (URV), con la participación de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC).

This master is inter coordinated by the Universitat Rovira i Virgili (URV), with the participation of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaços:

Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar desde el siguiente enlace:

The academic guides of the Master courses are available from the following link:

Mètodes Numèrics en Enginyeria

Simulació

Computació d'Altes Prestacions

Codis Correctors d'Errors

Sistemes Dinàmics Caòtics

Grafs i Aplicacions

Modelització Mitjançant Equacions Diferencials

Criptologia

Anàlisi Multivariant de Dades

Simulació amb Partícules i amb Elements Finits

Xarxes Complexes

Investigació Operativa

Optimització Combinatòria

Estructures de Dades i Algoritmes

Representació del Coneixement

Intel·ligència Artificial

Computació Distribuïda

Reconeixement de Patrons

Treball de Fi de MàsterAtenció: Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la URV s'ha vist obligada a adaptar a la modalitat no presencial la docència i l'avaluació de les assignatures que s'imparteixen durant el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Així, doncs, tant la docència com l'avaluació es faran mitjançant el campus virtual de la URV (Moodle), sempre que sigui possible.

En l'espai Moodle de cada assignatura hi podeu consultar tots els canvis que s'han produït.