2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  CINÈTICA I REACTORS
DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) CINÈTICA I REACTORS Codi 17655206
Ensenyament
Enginyeria Industrial (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
Adreça electrònica joan.salvado@urv.cat
Professors/es
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
Web http://moodle.urv.cat
Informació rellevant Asignatura que permet establir un model cinètic d’una reacció química a partir de dades experimentals. Conegut el model cinètic es pot fer una tria del tipus de reactor químic més adequat per a realizar un determinat tipus d’operació. Conegut el tipus de reactor es podrá realizar el disseny adequat del mateix establint-ne el volum, les condicions termodinàmiques de pressió i temperatura i el temps de residencia.També es tindran en compte les precaucions de seguretat que cal establir per a una operación correcta dels equips.
Assignatura recomanada per als estudiants procedents del Grau d'Enginyeria Elèctrica; Grau d'Eng.Electrònica Ind.i Automàtica; i Grau d'Enginyeria Mecànica
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent