2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17655112 DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES Únic anual
Obligatòria 4.5
17655105 ESTRUCTURES Únic anual
Obligatòria 3
17655101 GESTIÓ EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 6
17655115 GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA Únic anual
Obligatòria 4.5
17655107 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS Únic anual
Obligatòria 3
17655108 INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS Únic anual
Obligatòria 3
17655114 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES Únic anual
Obligatòria 4.5
17655110 SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA Únic anual
Obligatòria 4.5
17655109 TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 3
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17655201 AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA Únic anual
Optativa 6
17655230 CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR Únic anual
Optativa 3
17655206 CINÈTICA I REACTORS Únic anual
Optativa 3
17655211 CIRCUITS ELÈCTRICS Únic anual
Optativa 3
17655225 CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS Únic anual
Optativa 8
17655231 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS Únic anual
Optativa 3
17655212 FONAMENTS D'AUTOMATISMES Únic anual
Optativa 3
17655205 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA Únic anual
Optativa 3
17655223 GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ Únic anual
Optativa 4
17655210 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS Únic anual
Optativa 3
17655226 INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL Únic anual
Optativa 8
17655209 LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA Únic anual
Optativa 3
17655208 LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES Únic anual
Optativa 3
17655203 MECÀNICA DE MÀQUINES Únic anual
Optativa 3
17655204 MECÀNICA ESTRUCTURAL Únic anual
Optativa 3
17655202 MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ Únic anual
Optativa 6
17655227 MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS Únic anual
Optativa 8
17655232 NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS Únic anual
Optativa 3
17655207 OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES Únic anual
Optativa 3
17655228 ROBÒTICA MÒBIL Únic anual
Optativa 4
17655233 SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS Únic anual
Optativa 3
17655229 SISTEMES DE PERCEPCIÓ Únic anual
Optativa 8
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204103 AUTOMATITZACIÓ Primer
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214108 CENTRALS ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204011 DIBUIX TÈCNIC Primer
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224123 DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS Primer
Obligatòria 6
20204107 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS Primer
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204104 ELECTRÒNICA Primer
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204125 FENÒMENS DE TRANSPORT Primer
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224009 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA Primer
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204010 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA Primer
Formació bàsica 6
17214010 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA Primer
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204125 OFICINA TÈCNICA Primer
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204105 TEORIA DE CIRCUITS I Primer
Obligatòria 6
20204114 TERMODINÀMICA Primer
Obligatòria 6
17204117 TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA Primer
Obligatòria 6
17214122 CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS Segon
Obligatòria 5
17204122 CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS Segon
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS Segon
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224101 DIRECCIÓ D'OPERACIONS Segon
Obligatòria 3
20204112 DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR Segon
Obligatòria 5
17214109 ENERGIES RENOVABLES Segon
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA Segon
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204107 FONAMENTS D'ELECTRÒNICA Segon
Obligatòria 5
17204116 FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Segon
Obligatòria 5
17204115 FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Segon
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224121 FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA Segon
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204121 MÀQUINES I MECANISMES Segon
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204106 MÀQUINES I MECANISMES Segon
Obligatòria 3
20204109 RESISTÈNCIA DE MATERIALS Segon
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214112 TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS Segon
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204106 TEORIA DE CIRCUITS II Segon
Obligatòria 5
20204124 CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS Anual
Obligatòria 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204122 DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ Anual
Obligatòria 9
20204121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES Únic anual
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224124 LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES Únic primer quad.
Obligatòria 3