2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
6
5
5
1
0
1
GESTIÓ EMPRESARIAL
1
7
6
5
5
1
0
5
ESTRUCTURES
1
7
6
5
5
1
0
7
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
1
7
6
5
5
1
0
8
INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
1
7
6
5
5
1
0
9
TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
1
7
6
5
5
1
1
0
SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
1
7
6
5
5
1
1
2
DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
1
7
6
5
5
1
1
4
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
1
7
6
5
5
1
1
5
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
1
7
6
5
5
2
0
1
AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
1
7
6
5
5
2
0
2
MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
1
7
6
5
5
2
0
3
MECÀNICA DE MÀQUINES
1
7
6
5
5
2
0
4
MECÀNICA ESTRUCTURAL
1
7
6
5
5
2
0
5
FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
1
7
6
5
5
2
0
6
CINÈTICA I REACTORS
1
7
6
5
5
2
0
7
OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
1
7
6
5
5
2
0
8
LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
1
7
6
5
5
2
0
9
LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
1
7
6
5
5
2
1
0
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
1
7
6
5
5
2
1
1
CIRCUITS ELÈCTRICS
1
7
6
5
5
2
1
2
FONAMENTS D'AUTOMATISMES
1
7
6
5
5
2
2
3
GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
1
7
6
5
5
2
2
5
CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
1
7
6
5
5
2
2
6
INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
1
7
6
5
5
2
2
7
MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
1
7
6
5
5
2
2
8
ROBÒTICA MÒBIL
1
7
6
5
5
2
2
9
SISTEMES DE PERCEPCIÓ
1
7
6
5
5
2
3
0
CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
1
7
6
5
5
2
3
1
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
1
7
6
5
5
2
3
2
NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
1
7
6
5
5
2
3
3
SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
G1Coneixements i capacitats per organitzar i dirigir empreses.
RA1Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
G2Coneixements i capacitats d'estratègia i planificació aplicades a diferents estructures
organitzatives.
RA1Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Conoce y sabe aplicar los contenidos propios de la dirección estratégica y la planificación.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
G3Coneixement de dret mercantil i laboral.
RA1Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
G4Coneixements de comptabilitat financera i de costos.
RA1Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
G5Coneixements de sistemes d'informació a la direcció, organització industrial, sistemes productius
i logística, i sistemes de gestió de qualitat.
RA1Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
G6Capacitats per a l'organització del treball i gestió de recursos humans. Coneixements sobre
prevenció de riscos laborals.
RA1Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
G7Coneixements i capacitats per a la direcció integrada de projectes.
RA1Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
G8Capacitat per a la gestió de la recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.
RA1Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
IPCC1Capacitat per al disseny, construcció i explotació de plantes industrials.
RA1Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA3Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA4Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA5Dissenya plantes industrials.
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA6Planifica implantacions industrials.
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
IPCC2Coneixements sobre construcció, edificació, instal·lacions, infraestructures i urbanisme en
l'àmbit de l'enginyeria industrial.
RA1Coneix i aplica les normatives urbanístiques.
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Projecta instal·lacions i serveis urbans.
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
IPCC3Coneixements i capacitats per al càlcul i disseny d'estructures.
RA1Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA3Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA4Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA5Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA6Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
IPCC4 Coneixements i capacitats per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques i de fluids,
il·luminació, climatització i ventilació, estalvi i eficiència energètica, acústica,
comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i instal·lacions de seguretat.
RA1Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA3Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA4Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA5Projecta instal·lacions de fluids.
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA6Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA7Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655105/ESTRUCTURES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA8Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655105/ESTRUCTURES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA9Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655105/ESTRUCTURES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA10Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA11Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655105/ESTRUCTURES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
IPCC5Coneixements sobre mètodes i tècniques del transport i manutenció industrial.
RA1Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA3Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
IPCC6Coneixements i capacitats per fer la verificació i el control d'instal·lacions, processos i
productes.
RA1Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA3Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA4Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA5Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
IPCC7Coneixements i capacitats per fer certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.
RA1Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
TI1Coneixement i capacitat per a l'anàlisi i disseny de sistemes de generació, transport i
distribució d'energia elèctrica.
RA1Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA3Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA4Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA5Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA6Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA7Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA8Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA9Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655105/ESTRUCTURES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA10Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655105/ESTRUCTURES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA11Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655105/ESTRUCTURES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA12Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655105/ESTRUCTURES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA13Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655105/ESTRUCTURES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA14Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655105/ESTRUCTURES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA15Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655105/ESTRUCTURES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA16Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655105/ESTRUCTURES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA17Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655105/ESTRUCTURES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA18Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655105/ESTRUCTURES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA19Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655105/ESTRUCTURES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA20Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655105/ESTRUCTURES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
TI2Coneixement i capacitat per projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.
RA1Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA3Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA4Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA5Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA6Gestiona, planifica i justifica projectes.
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
TI3Capacitat per al disseny i assaig de màquines.
RA1Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA3És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA4Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA5Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA6Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA7Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655105/ESTRUCTURES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA8Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655105/ESTRUCTURES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA9Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655105/ESTRUCTURES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA10Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655105/ESTRUCTURES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA11Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655105/ESTRUCTURES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA12Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655105/ESTRUCTURES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
TI4Capacitat per a l'anàlisi i disseny de processos químics.
RA1Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Aplica correctament els balanços de matèria i energia.
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA3Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA4Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA5Simula el comportament de processos en estat estacionari
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA6Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA6 - Analitza dades cinètiques experimentals i obté lleis i models cinètics. Calcula els paràmetres
d'una equació de velocitat a partir de dades experimentals.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA7Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655105/ESTRUCTURES
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA7 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'empren individualment, o combinats
entre si.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA8Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655105/ESTRUCTURES
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA8 - Desenvolupa i resol els models per a reactors heterogenis bifàsics i trifàsics.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA9Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655105/ESTRUCTURES
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA9 - Dimensiona reactors discontinus, semicontinus i continus, tant isotèrmics com no isotèrmics,
mitjançant resolució analítica i numèrica.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA10Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655105/ESTRUCTURES
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA10 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA11Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655105/ESTRUCTURES
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA11 - Coneix les principals variables de procés que s'utilitzen en Enginyeria Química, així com l'ús
de diversos sistemes d'unitats.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA12Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655105/ESTRUCTURES
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA12 - Coneix les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA13Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655105/ESTRUCTURES
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA13 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA14Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655105/ESTRUCTURES
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA14 - Sap aplicar els balanços de matèria i energia a un sistema amb reacció química.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA15Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655105/ESTRUCTURES
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA15 - Coneix les normes de seguretat per treballar en un laboratori.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA16Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655105/ESTRUCTURES
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA16 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA17Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655105/ESTRUCTURES
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA17 - Considera la importància dels errors en la validació de resultats experimentals.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA18Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655105/ESTRUCTURES
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA18 - Estudia el comportament de diferents tipus de reactors ideals i reals, i calcula paràmetres
d'operació partint de cinètiques obtingudes en la bibliografia.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA19Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655105/ESTRUCTURES
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA19 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA20Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655105/ESTRUCTURES
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA20 - Relaciona els coneixements teòrics sobre el disseny d'operacions unitàries i processos en general
amb el seu comportament experimental.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA21Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655105/ESTRUCTURES
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA21 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria i fluids.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA22Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655105/ESTRUCTURES
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA22 - Aplica les tècniques de fenòmens de transport a la modelització de processos químics.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA23Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655105/ESTRUCTURES
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA23 - Planifica i executa la simulació numèrica informatitzada dels processos químics i equips tèrmics
i de fluids.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA24Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA24 - Utilitza els resultats de la modelització en l'optimització d'equips i productes industrials.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA25Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655105/ESTRUCTURES
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA25 - Descriu l'equip necessari per a sistemes absorció. Càlcul del balanç de matèria diferencial i el
número d'Unitats de Transferència (NTU).

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA26Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655105/ESTRUCTURES
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA26 - Descriu les operacions d'etapes d'equilibri més típiques, els equips necessaris i el concepte
d'etapa d'equilibri. Calcula el balanç de matèria, línies d'operació, nombre d'etapes
d'equilibri mitjançant mètodes gràfics.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA27Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655105/ESTRUCTURES
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA27 - Descriu els diferents tipus de destil · lació: flaix, destil · lació amb reflux, i els seus
equips. Calcula les línies d'operació, el nombre d'etapes pel mètode de McCabe-Thiele i la
relació de reflux mínima.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA28Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655105/ESTRUCTURES
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA28 - Troba a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
TI5Coneixements i capacitats per al disseny i anàlisi de màquines i motors tèrmics, màquines
hidràuliques i instal·lacions de calor i fred industrial.
RA1Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA1 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA2Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA2 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny d'intercanviadors.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA3Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA3 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA4Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA4 - Dissenya les xarxes de vapor a instal·lacions industrials.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA5Dissenya plantes de cogeneració.
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA5 - Dissenya plantes de cogeneració.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA6Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA6 - Dissenya sistemes de refrigeració i climatització d'instal·lacions.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA7Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655105/ESTRUCTURES
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA7 - Projecta i dimensiona instal·lacions hidràuliques.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA8Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655105/ESTRUCTURES
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA8 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica. Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
 RA9Defineix elements de màquines.
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655105/ESTRUCTURES
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655223/GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655225/CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655226/INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655227/MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655228/ROBÒTICA MÒBIL
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655229/SISTEMES DE PERCEPCIÓ
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655230/CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655231/EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655232/NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS
    RA9 - Defineix elements de màquines.

17655233/SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS
TI6Coneixements i capacitats que permetin comprendre, analitzar, explotar i gestionar les diferents
fonts d'energia.