2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
First YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
7
6
7
5
1
0
1
DIGITAL SIGNAL PROCESSING
1
7
6
7
5
1
0
2
MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
1
7
6
7
5
1
0
3
ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
1
7
6
7
5
1
0
5
DIGITAL CONTROL
1
7
6
7
5
1
0
6
INNOVATION AND ENGINEERING
1
7
6
7
5
3
0
1
MASTER'S THESIS
1
7
6
7
5
2
0
1
MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
1
7
6
7
5
2
1
0
MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
1
7
6
7
5
2
1
3
AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
A1Dissenyar i implementar programari i maquinari per a sistemes electrònics digitals mitjançant
dispositius de lògica programable i / o microcontroladors.
LO1 Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Utilitza instruments de laboratori avançats.
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.
    LO3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.
    LO4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.
    LO5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO6Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.
    LO6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO7Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.
    LO7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO8Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.
    LO8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO9Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.
    LO9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO10 Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.
    LO10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO11 Identifica les característiques de soroll en el domini discret.
    LO11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO12Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.
    LO12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO13Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.
    LO13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO14Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.
    LO14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO15Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.
    LO15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO16He/She engages on the professional software development in automotive environment.
    LO16 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO16 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO16 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO16 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO16 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO16 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO16 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO16 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO16 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO17Has the insights of how the automotive industry is changing and view of future.
    LO17 - Has the insights of how the automotive industry is changing and view of future.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO17 - Has the insights of how the automotive industry is changing and view of future.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO17 - Has the insights of how the automotive industry is changing and view of future.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO17 - Has the insights of how the automotive industry is changing and view of future.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO17 - Has the insights of how the automotive industry is changing and view of future.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO17 - Has the insights of how the automotive industry is changing and view of future.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO17 - Has the insights of how the automotive industry is changing and view of future.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO17 - Has the insights of how the automotive industry is changing and view of future.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO17 - Has the insights of how the automotive industry is changing and view of future.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO18He/She develops software and hardware in the automotive environment.
    LO18 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO18 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO18 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO18 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO18 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO18 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO18 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO18 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO18 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO19Has the insights on how Hardware/Software development projects are managed in the automotive
industry.
    LO19 - Has the insights on how Hardware/Software development projects are managed in the automotive
industry.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO19 - Has the insights on how Hardware/Software development projects are managed in the automotive
industry.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO19 - Has the insights on how Hardware/Software development projects are managed in the automotive
industry.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO19 - Has the insights on how Hardware/Software development projects are managed in the automotive
industry.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO19 - Has the insights on how Hardware/Software development projects are managed in the automotive
industry.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO19 - Has the insights on how Hardware/Software development projects are managed in the automotive
industry.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO19 - Has the insights on how Hardware/Software development projects are managed in the automotive
industry.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO19 - Has the insights on how Hardware/Software development projects are managed in the automotive
industry.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO19 - Has the insights on how Hardware/Software development projects are managed in the automotive
industry.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
A2Dissenyar filtres digitals per al tractament de senyals mostrejades i controladors digitals de
processos continus.
LO1Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a
    LO1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.
    LO2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.
    LO3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4 Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de
    LO4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
A3Definir i analitzar sistemes i serveis de comunicacions.
LO1Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2 Utilitza instruments de laboratori avançats.
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.
    LO3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
A4Organitzar i planificar estratègies innovadores de les empreses de base tecnològica.
LO1Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.
    LO1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.
    LO2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.
    LO3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4Desenvolupa una idea de negoci.
    LO4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.
    LO5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
A5Conèixer les tecnologies pròpies de la fabricació de microsistemes.
LO1Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).
    LO1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.
    LO2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.
    LO3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4 Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.
    LO4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO6Utilitza instruments de laboratori avançats.
    LO6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
A6Dissenyar i implementar sensors i xarxes de sensors.
LO1Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.
    LO2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3 Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.
    LO3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.
    LO4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.
    LO5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
A7Utilitzar eines CAD per al disseny i posterior implementació de circuits.
LO1Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).
    LO1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).
    LO2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    LO3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.
    LO4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5He/She engages on the professional software development in automotive environment.
    LO5 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO6Give Achieves and employs the fondational knowledge that allows he/she to start a professional
software development career.
    LO6 - Give Achieves and employs the fondational knowledge that allows he/she to start a professional
software development career.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Give Achieves and employs the fondational knowledge that allows he/she to start a professional
software development career.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO6 - Give Achieves and employs the fondational knowledge that allows he/she to start a professional
software development career.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO6 - Give Achieves and employs the fondational knowledge that allows he/she to start a professional
software development career.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO6 - Give Achieves and employs the fondational knowledge that allows he/she to start a professional
software development career.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO6 - Give Achieves and employs the fondational knowledge that allows he/she to start a professional
software development career.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Give Achieves and employs the fondational knowledge that allows he/she to start a professional
software development career.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Give Achieves and employs the fondational knowledge that allows he/she to start a professional
software development career.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO6 - Give Achieves and employs the fondational knowledge that allows he/she to start a professional
software development career.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO7He/She develops software and hardware in the automotive environment.
    LO7 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO7 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO7 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO7 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO7 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO7 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO7 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO7 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO8Achieves and employs the foundational knowledge that allows He/She to development electrical
architectures in the automotive domain.
    LO8 - Achieves and employs the foundational knowledge that allows He/She to development electrical
architectures in the automotive domain.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Achieves and employs the foundational knowledge that allows He/She to development electrical
architectures in the automotive domain.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO8 - Achieves and employs the foundational knowledge that allows He/She to development electrical
architectures in the automotive domain.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO8 - Achieves and employs the foundational knowledge that allows He/She to development electrical
architectures in the automotive domain.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO8 - Achieves and employs the foundational knowledge that allows He/She to development electrical
architectures in the automotive domain.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO8 - Achieves and employs the foundational knowledge that allows He/She to development electrical
architectures in the automotive domain.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Achieves and employs the foundational knowledge that allows He/She to development electrical
architectures in the automotive domain.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Achieves and employs the foundational knowledge that allows He/She to development electrical
architectures in the automotive domain.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO8 - Achieves and employs the foundational knowledge that allows He/She to development electrical
architectures in the automotive domain.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
A8Concebre, implementar i explotar arquitectures de distribució de potència (competència de
l'especialitat Electrònica industrial).
LO1 Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.
    LO1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2 Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.
    LO2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.
    LO3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4He/She engages on the professional software development in automotive environment.
    LO4 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - He/She engages on the professional software development in automotive environment.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5Is aware of the type of automotive electronic modules and the industrial possibilities within the
area.
    LO5 - Is aware of the type of automotive electronic modules and the industrial possibilities within the
area.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Is aware of the type of automotive electronic modules and the industrial possibilities within the
area.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Is aware of the type of automotive electronic modules and the industrial possibilities within the
area.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Is aware of the type of automotive electronic modules and the industrial possibilities within the
area.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Is aware of the type of automotive electronic modules and the industrial possibilities within the
area.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Is aware of the type of automotive electronic modules and the industrial possibilities within the
area.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Is aware of the type of automotive electronic modules and the industrial possibilities within the
area.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Is aware of the type of automotive electronic modules and the industrial possibilities within the
area.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Is aware of the type of automotive electronic modules and the industrial possibilities within the
area.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO6He/She develops software and hardware in the automotive environment.
    LO6 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO6 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO6 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO6 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO6 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO6 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO6 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO6 - He/She develops software and hardware in the automotive environment.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
A9Controlar convertidors de potència i màquines elèctriques (competència de l'especialitat
Electrònica industrial).
LO1Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.
    LO1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.
    LO2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.
    LO3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4Dissenya controladors digitals.
    LO4 - Dissenya controladors digitals.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Dissenya controladors digitals.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Dissenya controladors digitals.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Dissenya controladors digitals.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Dissenya controladors digitals.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Dissenya controladors digitals.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Dissenya controladors digitals.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Dissenya controladors digitals.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Dissenya controladors digitals.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.
    LO5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO6Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.
    LO6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO7 Tria components passius incloent el filtre d'entrada.
    LO7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO8Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.
    LO8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO9Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.
    LO9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO10Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.
    LO10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
A10Integrar nous nanomaterials i tecnologies en dispositius electrònics i optoelectrònics
(competència de l'especialitat Microsistemes Electrònics).
LO1Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.
    LO1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.
    LO2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.
    LO3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.
    LO4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.
    LO5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO6Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.
    LO6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO7Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.
    LO7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO8Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO9Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.
    LO9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO10Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.
    LO10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO11Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.
    LO11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO12Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.
    LO12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
A11Interpretar dades estadístiques en sistemes multivariables (reconeixement de patrons, tècniques de
quimiometria) (competència de l'especialitat Microsistemes Electrònics).
LO1Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.
    LO1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.
    LO2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.
    LO3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4 Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.
    LO4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.
    LO5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO6Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).
    LO6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO7Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).
    LO7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO8Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
TFMRealització, presentació i defensa d'un exercici original a realitzar individualment davant d'un
tribunal universitari, consistent en un projecte integrador dins l'àmbit de coneixements del
màster.
LO1 Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.
    LO1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
B1Learning to learn
LO9Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO11Autonomously adopt learning strategies in each situation.
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
B2Effective solutions to complex problems
LO9Find appropriate solutions.
    LO9 - Find appropriate solutions.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO9 - Find appropriate solutions.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO9 - Find appropriate solutions.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO9 - Find appropriate solutions.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO9 - Find appropriate solutions.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO9 - Find appropriate solutions.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Find appropriate solutions.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO9 - Find appropriate solutions.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO9 - Find appropriate solutions.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO10Adopt realistic strategies for solving problems.
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
B3Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
LO5Identify the results of innovation.
    LO5 - Identify the results of innovation.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Identify the results of innovation.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Identify the results of innovation.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Identify the results of innovation.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Identify the results of innovation.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Identify the results of innovation.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Identify the results of innovation.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Identify the results of innovation.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Identify the results of innovation.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO7Be aware of who is affected by innovation and how.
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO10Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
B4Autonomy, responsibility and initiative
LO8Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO11Decide how to manage and organize work and time.
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO12Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
B5Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
LO7Help to draw up and apply the team’s work processes.
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO11Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
B6Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a
specific technical field
LO8Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO11Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO12Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

17675301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
B7Sensitivity to environmental issues
LO5Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO7Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
B8Management of complex technical or professional projects
LO7Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO15Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO15 - Monitor the implementation of the project in order to evaluate the results and monitor the risks
inherent to the project carried out.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
C1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Understand routine information and articles.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Understand routine information and articles.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Understand routine information and articles.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Understand routine information and articles.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Understand routine information and articles.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Understand routine information and articles.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Understand routine information and articles.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Understand routine information and articles.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO7 - Take notes during a class.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO7 - Take notes during a class.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO7 - Take notes during a class.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO7 - Take notes during a class.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO7 - Take notes during a class.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Take notes during a class.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO7 - Take notes during a class.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO7 - Take notes during a class.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
C2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
C3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
C4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17675301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17675301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
C5Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
C6Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO1 - Identify their training needs.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO1 - Identify their training needs.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO1 - Identify their training needs.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO1 - Identify their training needs.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO1 - Identify their training needs.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identify their training needs.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO1 - Identify their training needs.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO1 - Identify their training needs.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17675301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17675101/DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17675102/MICRO AND NANOELECTRONIC DEVICES AND TECHNOLOGIES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17675103/ADVANCED DIGITAL SYSTEMS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17675105/DIGITAL CONTROL
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17675106/INNOVATION AND ENGINEERING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17675301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17675201/MODELLING AND CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17675210/MICRO AND NANO SENSOR SYSTEMS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

17675213/AUTOMOTIVE EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT