2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
9
0
4
0
0
1
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
1
7
9
0
4
0
0
2
FONAMENTS DE COMPUTADORS
1
7
9
0
4
0
0
3
FÍSICA I
1
7
9
0
4
0
0
4
FÍSICA II
1
7
9
0
4
0
0
5
ANÀLISI MATEMÀTICA I
1
7
9
0
4
0
0
6
ANÀLISI MATEMÀTICA II
1
7
9
0
4
0
0
7
ÀLGEBRA LINEAL
1
7
9
0
4
0
0
8
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
7
9
0
4
0
1
0
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
1
7
9
0
4
1
0
1
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
1
7
9
0
4
1
0
2
ANGLÈS TÈCNIC
1
7
9
0
4
1
1
3
CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
1
7
9
0
4
0
0
9
ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
1
7
9
0
4
0
1
1
DIBUIX TÈCNIC
1
7
9
0
4
1
0
3
TEORIA DE CIRCUITS I
1
7
9
0
4
1
0
4
TEORIA DE CIRCUITS II
1
7
9
0
4
1
0
5
FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
1
7
9
0
4
1
0
7
INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
1
7
9
0
4
1
0
8
LUMINOTÈCNIA
1
7
9
0
4
1
0
9
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
1
7
9
0
4
1
1
0
FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
9
0
4
1
1
1
TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
1
7
9
0
4
1
1
2
MÀQUINES I MECANISMES
1
7
9
0
4
1
1
4
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
1
7
9
0
4
1
1
5
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
1
7
9
0
4
1
1
6
ELECTRÒNICA DIGITAL
1
7
9
0
4
1
0
6
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
1
7
9
0
4
1
1
7
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
1
7
9
0
4
1
1
8
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
1
7
9
0
4
1
1
9
MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
9
0
4
1
2
0
OFICINA TÈCNICA
1
7
9
0
4
1
2
1
MANTENIMENT INDUSTRIAL
1
7
9
0
4
1
2
2
AUTOMATITZACIÓ
1
7
9
0
4
1
2
3
MICROCONTROLADORS
1
7
9
0
4
1
2
4
EQUIPS ELECTRÒNICS
1
7
9
0
4
1
2
5
INSTRUMENTACIÓ
1
7
9
0
4
1
2
6
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
1
7
9
0
4
1
2
7
CONTROL AUTOMÀTIC
1
7
9
0
4
1
2
8
CENTRALS ELÈCTRIQUES
1
7
9
0
4
1
2
9
SISTEMES ROBOTITZATS
1
7
9
0
4
1
3
0
SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA
1
7
9
0
4
1
3
1
CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
9
0
4
1
3
2
INFORMÀTICA INDUSTRIAL II
1
7
9
0
4
1
3
3
MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
1
7
9
0
4
1
3
4
TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
1
7
9
0
4
1
3
5
ENERGIES RENOVABLES
1
7
9
0
4
1
3
6
DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
9
0
4
1
3
7
PROJECTE INTEGRADOR
1
7
9
0
4
1
3
8
PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
1
7
9
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EEA)
1
7
9
0
4
3
0
2
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EE)