2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Sortides professionals

El màster proporciona una formació avançada en el sector de l’ Electrical Engineering, terme anglosaxó interdisciplinari que engloba els camps de coneixement de l’enginyeria electrònica, l’automàtica i de les comunicacions. En la societat del coneixement actual aquest àmbits van estretament relacionats i no s’han d’entendre aïlladament.

A més d’aquesta formació transversal, el màster permet especialitzar-se en l’àmbit d’investigació per realitzar posteriorment una tesi doctoral en l’àrea dels dispositius electrònics, fotònics i microsistemes o el l’àrea de l’electrònica de potència i control. També permet entrar en departaments de I+D+I de l’indústria i la universitat.